Inne ulepszenia wymiany danych

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Inne ulepszenia wymiany danych

W Tekla Structures 2019 wprowadzono kilka ulepszeń wykrywania zmian modelu referencyjnego, konwersji obiektów IFC, plików NC oraz Trimble Connector.

Modele referencyjne

Aktualizacje wykrywania zmian

 • Nowe ustawienia tolerancji mogą być używane do łatwiejszego uzyskiwania odpowiednich zmian. Podczas porównywania dwóch wersji tego samego modelu referencyjnego w Wykrywanie zmian kliknij przycisk Tolerancje porównania zestawu właściwości . Zmień tolerancje, modyfikując wartości i zastosuj zmiany, zamykając okno dialogowe i klikając Aktualizuj widok. Można też zapisać tolerancje.

  Zmieniony wiersz jest wyświetlany w kolorze jasno żółtym, jeśli tolerancja jest większa niż różnica.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat porównania zestawu właściwości i tolerancji zestawu porównań, zobacz Definiowanie zestawu porównania na potrzeby wykrywania zmian w modelach referencyjnych.

 • Wykrywanie zmian IFC wykorzystuje bardziej szczegółowe dane dotyczące geometrii i porównania lokalizacji.

 • Zmiany geometrii nie zawsze były odzwierciedlane graficznie na liście szczegółów zmian. Poprawiono to i dodano niektóre nowe właściwości.

 • Jeśli usunięto wersję modelu referencyjnego bez kliknięcia Zmień , a następnie dodano nową wersję, obsługa wersji modelu referencyjnego przestawała działać. Teraz jeśli usuniesz wersję, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz ustawić model jako bieżący i zapisać zmiany.

 • W wykrywaniu zmian poprawiono funkcje wybierania z listy zmian i w widoku modelu. Wcześniej nie można było wybrać usuniętego obiektu ani nowszego wstawionego obiektu.

Inne zmiany w modelach referencyjnych

 • Komunikaty paska stanu i wpisy dziennika zostały zaktualizowane dla opcji wstawiania modeli referencyjnych i ich stanu widoczności. Informacje na temat modeli referencyjnych znajdujących się poza maksymalnym obszarem roboczym są teraz dostępne na pasku stanu. Dostępne są teraz następujące komunikaty:

  • Wstawienie powiodło się. Obiekty są zlokalizowane w (Obszar graniczny min X, Y, Z).

  • Nieudane wstawienie. Obiekty są zlokalizowane w (Obszar graniczny min X, Y, Z). Obiekty są zbyt odległe, aby mogły być wizualizowane.

 • Przyspieszono obsługę modelu referencyjnego w przypadku kilku wersji modeli referencyjnych. Na przykład modele referencyjne otwierają się teraz szybciej.

 • Ulepszono blokowanie i odblokowywanie wielu modeli referencyjnych na liście modeli referencyjnych.

Trimble Connector

 • Można teraz utworzyć nowy projekt Trimble Connect bezpośrednio w Trimble Connector. Wcześniej trzeba było najpierw utworzyć projekt w Trimble Connect for Desktop lub Trimble Connect for Web.

Konwersja obiektów IFC

 • W przypadku konwersji obiektów IFC data jest teraz obsługiwana podczas kopiowania właściwości typu daty do atrybutów użytkownika zdefiniowanych jako Data. W ustawieniach konwersji obiektów IFC typ musi być ustawiony jako liczba całkowita (integer).

 • W przypadku konwersji obiektów IFC Kopiowanie właściwości do atrybutów użytkownika zostało zmienione, aby nie korzystało już z funkcji raportu obiektów referencyjnych. Zapewnia to szybszą konwersję i wykorzystanie atrybutu użytkownika Data jako liczby całkowitej.
 • Można teraz używać spacji w mapowaniu profili dla konwersji obiektów IFC. Są one usuwane w wewnętrznym mapowaniu. Na przykład UB 356x171x45 znajduje UB 356x171x45, a nie UKB356x171x45, jak wcześniej.

 • Ulepszono konwersję obiektów IFC. Ulepszono na przykład obliczenia punktu łuku, łączenia fazowań i nazewnictwo profili cięć.

 • Konwersja obiektu IFC nie obsługiwała ani nie konwertowała cięć okrągłych blachy. Ten problem został naprawiony.

Pliki NC

 • Teraz informacje linii gięcia zawierają rzeczywistą długość gięcia, a linia nie rozciąga się już na obszar graniczny blachy.

 • Teraz układ współrzędnych DSTV podaje układ współrzędnych wybranego, a nie reprezentatywnego elementu.

 • W danych NC brakowało niektórych otworów na śruby. Ten problem został naprawiony.

 • Czasami przy korzystaniu z opcji Maksymalna średnica okrągłych otworów do wywiercenia , cięcia kwadratowe były rozpoznawane jako okrągłe. Ten problem został naprawiony.

 • Kąty cięcia półek są teraz dostępne, nawet jeśli są ucięte częściowo.

 • Teraz położenie znaku technologicznego unika oznaczenia konturu.

 • Teraz podczas umieszczania znaków technologicznych Tekla Structures sprawdza, czy występują śruby modelowane po stronie przeciwległej i czy koniec otworu śruby może zachodzić na znak technologiczny.

Importowanie modeli

 • Importowanie modeli ze starszych wersji Tekla Structures nie jest już dozwolone. Przy próbie zaimportowania starszego modelu zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Importowanie modeli z poprzednich wersji nie jest obsługiwane. Najpierw zapisz model w bieżącej wersji. Pamiętaj, że modelu nie będzie można edytować w poprzedniej wersji Tekla Structures.” Kliknij Otwórz do aktualizacji, aby otworzyć i zapisać model w nowej wersji, lub kliknij OK. Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania modeli, zobacz Zaimportuj model i rysunki Tekla Structures do innego modelu.

Inne aktualizacje wymiany danych

 • Tekla Structures 2019 zawiera nową wersję 1.19 wtyczki LandXML.

 • Funkcja wstawiania modelu referencyjnego w Tekla Structures 2019 obsługuje teraz Sketchup w wersji 2019 lub nowszej.


Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej