Siatki radialne i właściwości siatki w panelu właściwości

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Siatki radialne i właściwości siatki w panelu właściwości

Można teraz tworzyć siatki rzeczywiście radialne. Wcześniej można było tworzyć tylko siatki prostokątne. Siatki radialne służą do modelowania konstrukcji okrągłych lub zakrzywionych, takich jak słupy okrągłe, wieże, zbiorniki, okrągłe platformy i inne. W razie potrzeby można utworzyć siatkę o pełnym zakresie 360 stopni.

Ponadto teraz dostęp do właściwości siatek prostokątnych, radialnych i pojedynczych linii siatki uzyskuje się za pośrednictwem panelu właściwości.

 1. Na karcie Edytuj kliknij Siatka > Utwórz siatkę radialną.

  Tekla Structures wyświetla podgląd siatki.

  Przed wstawieniem siatki można zmodyfikować właściwości Siatka radialna w panelu właściwości. Podgląd siatki zmienia się odpowiednio do zmian wprowadzonych w panelu właściwości.

 2. Wybierz punkt w modelu, aby wskazać początek siatki, lub kliknij środkowym przyciskiem myszy, aby zaakceptować wartości na panelu właściwości Siatka radialna.
  • W przypadku wybrania punktu początkowego dla siatki, siatka zostanie utworzona przy użyciu właściwości w panelu właściwości, a początek będzie lokalizacją wybraną przez użytkownika.
  • Po kliknięciu środkowym przyciskiem myszy siatka zostanie utworzona przy użyciu właściwości w panelu właściwości oraz w punkcie początkowym zdefiniowanym w panelu właściwości.

Modyfikowanie siatki radialnej

Oprócz właściwości Siatka radialna w panelu właściwości można modyfikować siatki radialne przy użyciu funkcji bezpośredniej zmiany i kontekstowego paska narzędzi. Upewnij się, że włączona jest Bezpośrednia zmiana.

 • Aby zmienić promień, można przeciągnąć linie łuku.

 • Aby zmienić kąt, można przeciągnąć linie proste.

 • Można dodać nowe linie siatki między istniejącymi liniami siatki, zarówno linie łuku, jak i linie proste.

 • Etykiety siatki można zmieniać przy użyciu kontekstowego paska narzędzi.

 • Za pomocą klawiatury można zmienić promień i jego kąt.

Panel właściwości siatek i linii siatki

Teraz dostęp do właściwości siatek prostokątnych, radialnych i pojedynczych linii siatki uzyskuje się za pośrednictwem panelu właściwości.

Właściwości siatki obejmują teraz opcje Kolor siatki i Kolor i rozmiar czcionki etykiety. Wcześniej były one dostępne w opcjach zaawansowanych.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej