Usprawnienia drukowania

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Usprawnienia drukowania

Jeszcze bardziej ulepszono funkcję drukowania w Tekla Structures 2019 i wprowadzono aktualizacje zwłaszcza w przypadku wizualizacji kolorów linii, dostosowywania ramek i znaków gięcia, definiowania zawartości nazwy pliku i zamykania okna dialogowego.

Kolory drukarki i szerokości linii są wyświetlane natychmiast na rysunkach

  • Kiedy rysunek jest otwarty i zostanie otwarte okno dialogowe Drukuj rysunki i na zakładce Właściwości linii zostaną zmienione kolory i grubości linii, są one teraz natychmiast odzwierciedlane na rysunku. Dzieje się tak tylko po włączeniu przełącznika Szerokości linii drukarki i nowego przełącznika Kolory linii drukarki w menu Plik > Ustawienia w trybie rysunku.

Dostosowywanie ramek i znaków gięcia bezpośrednio w oknie dialogowym Drukuj rysunki

  • W oknie dialogowym Drukuj rysunki jest teraz nowy przycisk Ramki służący do dopasowania ramek i znaczników gięcia w oknie dialogowym Właściwości ramki rysunku. Te ustawienia są przeznaczone dla modelu i wpływają na wszystkie rysunki.

    Jeśli rysunek jest otwarty podczas dostosowywania ramek i znaczników gięcia, należy ponownie otworzyć rysunek, aby aktywować zmiany. Jeśli zmienisz ustawienia ramek i znaczników gięcia dla rysunku wyświetlanego w oknie podglądu Drukuj rysunki , podgląd nie zostanie zaktualizowany i należy ponownie otworzyć okno dialogowe, aby zobaczyć zmiany w podglądzie.

    Poprzednie polecenie Ramki rysunku i znaczniki gięcia jest również dostępne w menu Szybkie uruchamianie.

Uwzględnij znak rewizji w nazwie pliku

  • Nowe ustawienie Uwzględnij znak rewizji w nazwie pliku dodaje do nazwy pliku oznaczenie najnowszej rewizji wersji rysunku.

Inne zmiany funkcji drukowania

  • Oddzielny przycisk Zamknij został usunięty z okna dialogowego Drukuj rysunki. Okno dialogowe można zamknąć, klikając przycisk Zamknij X w prawym górnym narożniku.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej