Zmiany w instalacji Tekla Structures

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Zmiany w instalacji Tekla Structures

Tekla Structures 2019 wprowadza następujące zasadnicze zmiany w procesie instalacji:

 • Instalatory środowiska to obecnie instalatory .msi zawierające instalatory .tsep powiązane ze środowiskiem.

  Instalatory środowiska Tekla Structures 2019 są dostępne na stronie Tekla Downloads tak jak we wcześniejszych wersjach Tekla Structures.

 • Struktura folderu instalacji została zmieniona w taki sposób, że ścieżka do folderu \ProgramData w folderze \Users zawiera teraz folder Trimble :
  • Oprogramowanie Tekla Structures jest nadal domyślnie instalowane w folderze \Program Files.
  • Środowiska Tekla Structures są nadal instalowane domyślnie w folderze \ProgramData. Ścieżka do folderu zawiera teraz folder Trimble i wygląda następująco: ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Environments. Ta lokalizacja domyślna jest używana podczas instalowania oprogramowania w folderze \Program Files.
  • Ustawienia specyficzne dla użytkownika są nadal instalowane w folderze \Users. Ścieżka do folderu zawiera teraz folder Trimble i wygląda następująco: ..\Users\<user>\Appdata\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>.
 • Numer wersji produktu Tekla Structures jest teraz zapisany w postaci 2019.0 w strukturze folderu.
 • Ustawienia instalacji rejestru Windows są teraz zapisywane w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Trimble\Tekla Structures\<VERSION>. Ta ścieżka zawiera również folder Trimble.
 • Rozmiar buforu komunikatów interfejsu RPC został zwiększony do 4096. Wszystkie połączenia, detale i narzędzia detalowania oparte na usłudze RPC muszą zostać skompilowane za pomocą nowego zestawu dla deweloperów.
 • Począwszy od tej wersji wszystkie instalacje Tekla Structures mogą być używane z licencjami online, więc nie trzeba oddzielnie instalować wersji Standard, Partner i Learning ( Tekla Campus ). Więcej informacji zawiera sekcja Aktualizacje licencji.
 • Nowe środowisko jest teraz dostępne dla Kanady.
 • Obecnie istnieje tylko jedno środowisko US. Można przełączać się między modelowaniem brytyjskim i metrycznym za pomocą ról.
 • W środowisku Default (domyślnym) rola All nie jest już dostępna.

Instalatory środowiska zawierają teraz instalatory .tsep

Nową funkcją w Tekla Structures 2019 jest umieszczenie w instalatorach środowiska .msi zestawów instalatorów .tsep zawierających rzeczywiste pliki i ustawienia środowiska. Instalując nową wersję Tekla Structures , nadal trzeba najpierw zainstalować oprogramowanie, a następnie środowiska. Uruchamianie instalatorów .msi wymaga uprawnień administratora. Instalatory .msi są instalowane na komputerze przed otwarciem Tekla Structures.

Po uruchomieniu instalatora .msi środowiska tworzy on folder środowiska i kopiuje instalatory .tsep do folderu ..\Tekla Structures\2019.0\Extensions\To be installed.

Instalatory .tsep są uruchamiane podczas pierwszego otwarcia Tekla Structures. Uruchomienie instalatorów .tsep nie wymaga uprawnień administratora. Tekla Structures otwiera okno dialogowe pokazujące postęp instalacji instalatorów .tsep. Instalatory .tsep instalują pliki środowiska w folderze ..\Tekla Structures\2019.0\Environments\<environment>.

W aktualizacjach wersji Tekla Structures Tekla Structures zainstaluje tylko zmienione instalatory .tsep.

Zainstalowane instalatory środowiska .tsep są dostępne w Menedżer rozszerzeń w Tekla Structures.

Struktura folderu środowiska

Struktura folderu środowiska została odnowiona, co ułatwia aktualizację zawartości folderów.

Foldery są teraz logicznie zorganizowane na podstawie ról lub materiałów, na przykład \Concrete ,. \Steel \Engineering Folder \General zawiera treści wspólne dla wszystkich ról i ustawień specyficznych na przykład dla modelowania i rysunków. Uwaga: struktura i zawartość folderów mogą się różnić w zależności od środowiska. Administratorzy Tekla Structures utrzymują strukturę folderów w folderach roli i materiału oraz ich podfolderach i definiują używane ustawienia w pliku ini środowiska w swoim środowisku.

Foldery roli i materiału są wskazywane za pomocą opcji zaawansowanej XS_SYSTEM. Domyślnie środowiska nie zawierają już folderu \Environments\<your environment>\ system.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej