Udostępnianie zmian w modelu w Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Udostępnianie zmian w modelu w Tekla Model Sharing

Po zmodyfikowaniu lokalnej wersji udostępnionego modelu możesz udostępnić zmiany innym użytkownikom, którzy pracują z danym modelem.

Aby udostępnić zmiany innym użytkownikom, wyślij je do usługi udostępniania.

W przypadku chęci aktualizacji modelu zmianami wprowadzonymi przez innych użytkowników pobierz zmiany z usługi udostępniania, wczytując je. Zanim możliwe będzie wysłanie modelu, zawsze trzeba wczytać najbardziej aktualne zmiany.

Aby mieć pewność, że inni użytkownicy nie wykonają operacji wysłania, gdy wprowadzasz zmiany w modelu, możesz zarezerwować następne wysłanie.

Wyślij

 1. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Wyślij albo na pasku narzędzi szybkiego dostępu kliknij.

  Jeśli nie ma pakietów, które wymagałyby wczytania przed wysłaniem, na ikonie Wyślij jest wyświetlana zielona strzałka. Zmiany można wysłać natychmiast.

  Jeśli są pakiety, które wymagają wczytania przed wysłaniem zmian, na ikonie Wyślij jest wyświetlana szara strzałka.

  Podczas wysyłania Tekla Structures zapisuje model, tworzy pakiet zmian modelu, następuje wysyła zmiany do usługi udostępniania, a następnie ponowne zapisuje model.

  Zostaną wysłane wyłącznie nowe lub zmienione dane. Jeśli podejmiesz próbę wysłania zmian, ale wcześniej jakiś inny użytkownik udostępni zmiany, a ty nie wczytasz wszystkich dostępnych aktualizacji, zostanie wyświetlona prośba o wykonanie wczytywania w pierwszej kolejności. Jeśli nie będzie żadnych nowych danych do wczytywania, Tekla Structures natychmiast wyśle zmiany do usługi udostępniania.

  Jeśli jeden z użytkowników, którzy udostępniają model, zaznaczył w oknie dialogowym Ustawienia udostępniania opcję Włącz komentarze rewizji przy wysyłaniu , możesz wpisać kod lub komentarz dotyczący wysłanej aktualizacji.

  Jeśli usuniesz obiekty i udostępnisz usunięcie w usłudze udostępniania, usunięcie to zostanie udostępnione innym użytkownikom, a usuniętych obiektów nie będzie można odzyskać.

 2. Dalsza praca z modelem.

  Należy zauważyć, że jeśli kilku użytkowników modyfikuje te same obiekty w tym samym czasie, model będzie zawierać zmiany od użytkownika, który pierwszy je wysłał.

Wczytaj

 1. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Wczytaj albo na pasku narzędzi szybkiego dostępu kliknij.

  Na ikonie Wczytaj jest widoczna liczba pakietów dostępnych do wczytywania.

  Jeśli jeden z użytkowników, którzy udostępniają model, zaznaczył w oknie dialogowym opcję Pokaż dostępne aktualizacje podczas wczytywania zmian w oknie dialogowym Ustawienia udostępniania , zostanie otwarta lista Dostępne aktualizacje po kliknięciu ikony Wczytaj.

  W oknie dialogowym znajduje się lista wszystkich dostępnych pakietów. Jeśli chcesz sprawdzić zmiany w modelu w fazach, zmiany możesz wczytać pakiet po pakiecie. Jeśli chcesz otrzymać wszystkie aktualizacje jednocześnie, możesz wybrać ostatni pakiet, wszystkie pozostałe pakiety zostaną także wczytane.

  Po dokonaniu wczytania, aktualizacje do udostępnionego modelu są dostarczane w pakietach przyrostowych, które zawierają tylko zmienione dane. Zanim możliwe będzie ponowne wysłanie własnych zmian w usłudze udostępniania, trzeba wczytać wszystkie udostępnione zmiany.

  Jeśli użytkownik zaznaczył w oknie dialogowym Ustawienia udostępniania opcję Pokaż zmiany po wczytaniu , po wczytaniu wybranych pakietów w dolnym okienku pojawi się lista udostępnionych zmian. Przedstawia ona zmiany zależnie od tego, jaki mają wpływ na model.

 2. Dalsza praca z modelem.
Note:

Jeśli będziesz doświadczać problemów z udostępnianiem, aby je rozwiązać, sprawdź pliki dziennika związane z udostępnianiem w folderze bieżącego modelu i w ścieżce ..\Users\<użytkownik>\AppData\Local\Tekla DataSharing.

Jeśli Tekla Model Sharing wykryje zmiany, które nie powinny być wyświetlane w lokalnej wersji modelu po wczytaniu, Tekla Structures wyświetla komunikat i zmiany te są rejestrowane w modelsharing.log. Zalecamy zwrócenie się do lokalnej pomocy technicznej w sprawie tego problemu.

Rezerwuj następne wysłanie

 1. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Rezerwuj następne wysłanie .
 2. W oknie dialogowym Rezerwuj następne wysłanie wpisz komentarz dotyczący powodu zarezerwowania następnego wysłania.
 3. Kliknij Rezerwuj.

  Gdy zarezerwujesz następne wysłanie, na ikonie Wyślij na pasku narzędzi szybkiego dostępu jest wyświetlana żółta strzałka u wszystkich użytkowników modelu. Ustawienie wskaźnika myszy nad ikoną powoduje wyświetlenie informacji, kto zarezerwował następne wysłanie, oraz komentarz wpisany w oknie dialogowym Rezerwuj następne wysłanie.

  Inni użytkownicy nie mogą wykonać wysłania, gdy następne wysłanie jest zarezerwowane. Jeśli inny użytkownik rozpoczął wysyłanie w czasie rezerwowania następnego wysłania, operacja wysłania innego użytkownika zostanie anulowana tylko wtedy, gdy przesyłanie danych jeszcze się nie rozpoczęło. Inny użytkownik otrzyma powiadomienie, jeśli wysłania zostanie anulowane.

 4. Aby wysłać wprowadzone zmiany, w menu Plik kliknij Udostępnianie > Wyślij .

  Należy pamiętać, że może być konieczne wczytanie przed wysłaniem.

 5. W oknie dialogowym Rezerwuj następne wysłanie wprowadź komentarz dotyczący wprowadzonych zmian.
 6. Kliknij Zwolnij.

  Po wysłaniu strzałka na ikonie Wyślij na pasku narzędzi szybkiego dostępu zmieni kolor na zielony. Inni użytkownicy mogą teraz normalnie wysyłać.

Rezerwację wysłania można również zwolnić bez wykonywania operacji wysłania. W tym celu w menu Plik kliknij Udostępnianie > Zwolnij rezerwację bez wysłania . Należy pamiętać, że jeśli w ciągu 24 godzin nie będzie miało miejsca wysłanie albo rezerwacja nie zostanie zwolniona Tekla Structures automatycznie zwolni rezerwację. Administrator może też w dowolnym czasie zwolnić rezerwację wysłania w narzędziu Management Console for Tekla Model Sharing.

Automatyczne udostępnianie zmian w modelu

Jeśli chcesz zautomatyzować udostępnianie zmian w modelu, możesz użyć aplikacji Narzędzie automatyzacji udostępniania dostępnej w katalogu Aplikacje i komponenty.

Narzędzie automatyzacji udostępniania najpierw wczytuje zmiany, a następnie podejmuje próby wysłania zmian aż do skutku. Przydaje się ono, gdy jest wiele pakietów do wczytania i chcesz mieć pewność, że zostanie wykonane wysłanie, albo gdy chcesz mieć pakiety wczytane po dotarciu do biura.

Możesz też używać tego narzędzia po prostu do automatyzacji wczytywania, aby lokalny model był aktualizowany o zmiany wprowadzane w nim przez innych użytkowników. Możesz wybrać datę i godzinę wczytywania.

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Umożliwia określenie używanych ustawień:
  Opcja Opis
  Wysyłaj teraz aż do skutku Wybierz tę opcję, aby natychmiast wysłać swoje zmiany. Pamiętaj, że przed wysłaniem narzędzie wczytuje zmiany wprowadzone przez innych użytkowników.
  Utwórz linię bazową Jeśli w przypadku udostępnionego modelu masz rolę Właściciel , możesz wybrać tę opcję, aby utworzyć linię bazową podczas wysyłania.
  Zamknij Tekla Structures po udanym wysłaniu Wybierz tę opcję, aby zamykać Tekla Structures po wysłaniu.

  Zamykanie Tekla Structures powoduje zwolnienie licencji i może pomóc w zarządzaniu nimi.

  Kod Wprowadź np. kod modelu.
  Komentarz Wprowadź komentarz w razie potrzeby.
  Opóźnione wczytanie o

  Wybierz datę i godzinę, o której chcesz przeprowadzić wczytanie. Jeśli nie została wybrana opcja Wysyłaj teraz aż do skutku , narzędzie wykonuje tylko wczytywanie.

  Jeśli została wybrana opcja Wysyłaj teraz aż do skutku , narzędzie najpierw wczytuje i wysyła, a następnie oczekuje na wczytanie w wybranym dniu o wyznaczonej porze.

  Używanie tego narzędzia tylko do wczytywania może być przydatne, jeśli Twój lokalny model zawiera zmiany, których nie chcesz udostępniać, ale potrzebujesz dostępu do zmian wprowadzanych przez innych użytkowników.

 3. Aby uruchomić narzędzie, kliknij OK.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej