Dołączanie do modelu udostępnionego w usłudze Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Dołączanie do modelu udostępnionego w usłudze Tekla Model Sharing

Jeśli ktoś korzystający z usługi Tekla Model Sharing zaprosił cię do udostępnionego modelu Tekla Structures , możesz otrzymać wiadomość e-mail z zaproszeniem.

Wiadomość e-mail zawiera informacje o modelu, używanym środowisku i roli użytkownika. Rola użytkownika określa poziom dostępu do modelu. Do modelu można dołączyć na dowolnym etapie udostępniania, tyle razy, ile to konieczne.

Dołączanie do udostępnionego modelu

 1. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Przeglądaj udostępnione modele .

  Pojawi się okno dialogowe Modele udostępnione.

 2. Wybierz usługę na liście Usługa.

  Jeśli po raz pierwszy korzystasz z usługi Tekla Model Sharing i włączona jest lokalna usługa udostępniania , musisz ją wybrać na liście Usługa. Możesz skonfigurować połączenie usługi lokalnej i używać go albo skorzystać z usługi Tekla. Lokalna wersja serwera Tekla Model Sharing wymaga osobnej licencji i instalacji.

 3. W obszarze Zapisz w wskaż miejsce, w którym chcesz zapisać lokalną wersję modelu.

  W przypadku chęci dołączenia do tego samego modelu w przyszłości trzeba będzie zapisać nową lokalną wersję modelu na komputerze. Jeśli używasz tej samej nazwy modelu, jego wersje lokalne trzeba będzie zapisać w różnych lokalizacjach na komputerze, gdyż w jednym folderze nie może być dwóch (lub więcej) modeli o tej samej nazwie.

 4. Na liście Modele udostępnione wybierz model, do którego masz zaproszenie.

  Nazwę modelu możesz znaleźć w wiadomości e-mail z zaproszeniem.

 5. Kliknij przycisk Dołącz.

  Kiedy dołączasz do modelu:

  • Tekla Structures sprawdza, czy lokalna wersja modelu nie istnieje już przypadkiem w wybranym folderze. Jeśli w wybranym folderze znajduje się już taki model, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. W takim wypadku należy odnaleźć inny folder, w którym ma zostać zapisany model.

  • W programie Tekla Structures sprawdzane jest używane środowisko i jeśli używane środowisko nie odpowiada udostępnionemu modelowi, wyświetlany jest komunikat. Zalecamy, aby wszyscy użytkownicy pracujący na tym samym udostępnionym modelu korzystali z identycznego środowiska.

  Pojawi się lista Dostępne aktualizacje.

 6. Z listy dostępnych aktualizacji wybierz aktualizację lub linię bazową , do której chcesz dołączyć.

  Możesz wybrać dowolną linię bazową, która przedstawia obraz stanu modelu z danego dnia, lub dowolną aktualizację, do której chcesz dołączyć. Wybór linii bazowej przynosi korzyści w przypadku dołączania do modelu, w którym wprowadzono już wiele zmian. Dołączanie do linii bazowej zamiast do aktualizacji jest także szybsze.

  Dołączając do wcześniejszej linii bazowej lub aktualizacji, można cofnąć się w historii modelu, i na przykład sprawdzić jego stan w danym dniu.

 7. Rozpocznij pracę z modelem i udostępnij swoje zmiany w modelu.

  Po wykonaniu wczytywania z usługi udostępniania pobierane są tylko przyrostowe pakiety aktualizacji.

Informacje dotyczące modeli udostępnionych w usłudze Tekla Model Sharing

W przypadku chęci dołączenia do udostępnianego modelu w usłudze Tekla Model Sharing musisz wybrać model do dołączenia w oknie dialogowym Modele udostępnione w Plik > Udostępnianie > Przeglądaj udostępnione modele .

Opcja Opis

Usługa

Używana usługa udostępniania.

Zapisz w

Lokalizacja, w której lokalna wersja modelu jest zapisywana na komputerze.

Jeśli chcesz zapisać plik w innej lokalizacji, kliknij przycisk Przeglądaj.

Modele udostępnione

 • Pokaż także ukryte

 • Pokaż modele udostępnione na tym komputerze

Lista modeli udostępnionych przez użytkownika lub użytkownikowi.

 • Jeśli użytkownik ukrył niektóre modele na liście Modele udostępnione , powinien zaznaczyć pole wyboru Pokaż także ukryte , aby zobaczyć pełną listę modeli, które udostępnił lub zostały mu udostępnione.

 • Aby zobaczyć modele, które zostały lokalnie zapisane na danym komputerze, zaznacz pole wyboru Pokaż modele udostępnione na tym komputerze.

Kliknięcie powoduje ukrycie modelu na liście Modele udostępnione.

Jeśli na liście jest wiele modeli, pomocne może okazać się ukrycie tych, z których aktualnie się nie korzysta.

Kod

Kod modelu.

Kodem może być np. numer lokalizacji, numer projektu czy numer księgowy.

Nazwa

Nazwa modelu.

Opis

Opis modelu.

Środowisko

Środowisko modelu.

Od

Osoba, która zaprosiła Cię do udostępnionego modelu lub zmieniła ostatnio Twoją rolę.

Data

Data rozpoczęcia udostępniania modelu.

Twoja rola

Rola i poziom dostępu do modelu.

Dostępne ustawienia: Właściciel , Edytor , Obserwator projektu lub Obserwator.

Role innych użytkowników może zmieniać tylko Właściciel.

Jeśli masz rolę Właściciel , możesz edytować Kod i Opis modelu.

Jeśli masz rolę Właściciel , możesz zapraszać do modelu nowych użytkowników i usuwać już istniejących.

Jeśli masz rolę Edytor , możesz widzieć, którzy użytkownicy zostali zaproszeni lub dołączyli do udostępnianego modelu.

Jeśli masz rolę Właściciel , możesz usunąć model z usługi udostępniania.

Powoduje to zakończenie ciągłości udostępnienia. Użytkownicy, którzy pracowali dotąd z danym udostępnionym modelem nie będą już mogli zapisać żadnych zmian.

Kopie lokalne wybranych modeli na tym komputerze

 • Edycja

 • Model

Po wybraniu modelu na liście Modele udostępnione wyświetli się tu informacja o modelu.

 • Data edycji lokalnej wersji modelu.

 • Lokalizacja lokalnej wersji modelu na komputerze.

 • Aby otworzyć zaznaczoną wersję lokalną modelu, kliknij.

 • Aby usunąć zaznaczoną wersję lokalną modelu z komputera, kliknij.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej