Tworzenie planu bazowego do modelu w usłudze Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Tworzenie planu bazowego do modelu w usłudze Tekla Model Sharing

Jeśli Twoja rola to Właściciel modelu w usłudze Tekla Model Sharing i chcesz rejestrować postęp modelu bądź szybciej przygotować model, aby dołączyć nowego użytkownika, możesz utworzyć nowy punkt początkowy dla modelu w usłudze udostępniania. Nowy punkt początkowy to linia bazowa. Linia bazowa jest obrazem bieżącego stanu modelu. Podczas tworzenia linii bazowej pełny model jest zawsze wysyłany do usługi udostępniania. Gdy do modelu zaprasza się nowego użytkownika, zaleca się, aby Właściciel utworzył nową linię bazową.

 1. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Utwórz linię bazową .
 2. Jeśli w oknie dialogowym Ustawienia udostępniania włączono opcję wprowadzania komentarzy wersji, wprowadź kod lub komentarz.

  Do usługi udostępniania wysyłany jest pełny model. Plików i folderów, które wyłączono z udostępniania, nie ma w planie bazowym.

  Jeśli podczas tworzenia planu bazowego musisz dokonać wczytania, po wczytaniu zmian innych użytkowników musisz powtórzyć polecenie Utwórz linię bazową.

 3. W razie konieczności: zaproś innych, aby dołączyli do modelu.

  Gdy do modelu dołącza nowy użytkownik, otwiera się lista Dostępne aktualizacje.

  Użytkownik może wtedy wybrać, czy chce dołączyć do planu bazowego czy do aktualizacji. Na liście Dostępne aktualizacje znajdują się wszystkie plany bazowe i aktualizacje od ostatniego planu bazowego. Użytkownik może wybrać dowolny plan bazowy lub aktualizacje do dołączenia, nie tylko te najnowsze. Dołączając do wcześniejszego planu bazowego lub aktualizacji, można cofnąć się w historii modelu, i na przykład sprawdzić jego stan w danym dniu.

  Dołączanie do planu bazowego przynosi korzyści użytkownikom, którzy dołączają do modelu, w którym wprowadzono już wiele zmian. Dołączanie się planu bazowego zamiast do aktualizacji jest także szybsze.

  Po dołączeniu do modelu z usługi udostępniania wczytywane są tylko przyrostowe pakiety aktualizacji.

  Wskazówka:

  Linię bazową można też utworzyć za pomocą Narzędzia automatyzacji udostępniania z katalogu Aplikacje i komponenty.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej