Wieloznaczniki

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Wieloznaczniki

Wieloznacznik jest symbolem, który może reprezentować jeden lub więcej znaków. Wieloznaczników można używać w celu skrócenia ciągów, na przykład podczas filtrowania.

Wieloznacznik

Opis

Przykład

* (znak gwiazdki)

Odpowiednik dowolnej liczby znaków

HE* odpowiada wszystkim elementom o nazwie profilu rozpoczynającej się od znaków „HE”.

Ten symbol można umieścić również na początku słowa: *BRAC*.

? (znak zapytania)

Odpowiednik pojedynczego znaku

HE?400 odpowiada elementom o nazwach profilu, takich jak HEA400, HEB400 i HEC400.

[ ] (nawiasy kwadratowe)

Odpowiednik dowolnego tekstu umieszczonego w nawiasach

L[78]X4X1/2 odpowiada elementom o nazwach profilu L7X4X1/2 i L8X4X1/2.

Uwaga:

Znaki * i ? również mogą być używane w nazwach obiektów w Tekla Structures. Jeśli nazwa obiektu, która ma zostać odfiltrowana, zawiera znaki * lub ?, należy umieścić je w nawiasach kwadratowych. Aby na przykład znaleźć profil P100*10, wprowadź w polu filtra tekst P100[*]10.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej