Dostosowywanie katalogu kształtów

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Dostosowywanie katalogu kształtów

Okno dialogowe Katalog kształtów zawiera informacje na temat kształtów. Służy ono do wyświetlania właściwości kształtów oraz do importowania i eksportowania kształtów.

W oknie dialogowym Katalog kształtów widoczne są też kształty pobierane z Tekla Warehouse.

Katalog zawiera dwa domyślne kształty: Default i Concrete_Default. Kształty służą do definiowania elementów specjalnych. W Tekla Structures elementy specjalne są podobne do innych elementów, takich jak belki i słupy. Główna różnica między elementami specjalnymi a elementami innego typu polega na tym, że kształt trójwymiarowy określa geometrię elementu specjalnego, podczas gdy zwykły element ma profil dwuwymiarowy, który jest wyciągany w celu uzyskania długości elementu.

Kształty importowane do katalogu kształtów są przechowywane w folderze bieżącego modelu. Istnieją dwa pliki dla każdego kształtu: jeden plik .xml przechowywany w folderze \Shapes i jeden plik .tez lub .xml w folderze \ShapeGeometries.

Jeśli istnieją kształty, które mają być dostępne w oknie dialogowym Katalog kształtów dla wszystkich nowych modeli tworzonych w projekcie lub firmie, należy skopiować odpowiednie pliki .tez i .xml do odpowiednich podfolderów ( \Shapes i \ShapeGeometries ) w folderze \profil w folderze projektu lub folderze firmowym.

Uwaga:

Jeśli projekt, firma lub środowisko używa wspólnego położenia dla kształtów, które są używane w kilku wersjach Tekla Structures w tym 2017i i starszych, użyj formatu .xml dla plików geometrii kształtu. Skompresowane pliki .tez nie działają w Tekla Structures 2017i i w starszych wersjach.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej