Dostosowywanie katalogu profili

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Dostosowywanie katalogu profili

Katalog profili zawiera informacje na temat profili, ich reguł oraz typów, a także właściwości projektowych profili. Profile są wyświetlane w formie drzewa hierarchicznego z uwzględnieniem podziału na grupy według reguł.

Domyślnie katalog profili zawiera standardowe, specyficzne dla danego środowiska profile oraz ogólne profile parametryczne. Profile można dodawać, modyfikować, importować, eksportować i usuwać.

Istnieje możliwość definiowania własnych profili użytkownika, które mogą być stałe lub parametryczne. Za pomocą katalogu profili można tworzyć nowe profile stałe od podstaw albo przez skopiowanie istniejącego profilu. Nowe profile parametryczne można tworzyć za pomocą edytora szkiców lub plików .clb.

Tekla Structures przechowuje informacje na temat katalogi profili w pliku profdb.bin.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej