Wybieranie i zmiana profilu lub materiału elementu

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Wybieranie i zmiana profilu lub materiału elementu

Każdy element ma profil i materiał, które zostały wybrane za pomocą katalogu profili i katalogu materiałów.

Wybór i zmiana profilu elementu

W przypadku elementów w Tekla Structures dostępne są dwa rodzaje profili:

 • Profile stałe

  Profile stałe to profile, które można pozyskać w formie prefabrykatów. Właściwości profili stałych są zgodne z normami branżowymi i nie należy ich modyfikować, chyba że użytkownik jest administratorem. Profile stałe są specyficzne dla danego środowiska.

 • Profile parametryczne

  Profile parametryczne mogą być częściowo definiowane przez użytkownika: mają wstępnie określony kształt, ale można zmieniać ich wymiary przekroju poprzecznego za pomocą jednego lub więcej parametrów. Tekla Structures oblicza kształt przekroju poprzecznego przy każdym otwarciu modelu.

Można używać określonych wstępnie profili stałych lub parametrycznych, które są dostępne w katalogu profili Tekla Structures , albo też dostosowywać katalog profili na kilka sposobów.

Zmiana profilu elementu

Przy tworzeniu lub modyfikowaniu elementu można wybrać profil elementu z listy zawierającej wszystkie profile dostępne w katalogu profili.
 1. Kliknij dwukrotnie element, aby otworzyć właściwości elementu w panelu właściwości.
 2. Kliknij przycisk ... obok pola Profil.

  Pojawi się okno dialogowe Wybierz profil.

  Domyślnie widoczne są tylko typy profili odpowiednie do materiału elementu. Jeśli na przykład zmieniasz profil elementu stalowego, pokazywane są tylko te typy profili, które są powiązane ze stalą.

 3. Określ w razie potrzeby, jakie informacje o profilu mają być widoczne.
  • Aby wyświetlić na liście wszystkie profile z katalogu profili niezależnie od materiału, z którym są powiązane typy profili, zaznacz pole wyboru Pokaż wszystkie profile.
  • Aby zobaczyć wszystkie właściwości profili, zaznacz pole wyboru Pokaż szczegóły.
 4. Wybierz z listy jeden z profili.
 5. Jeśli profil ma charakter parametryczny, określ jego wymiary na zakładce Ogólne.

  (1) Kliknij pole Wartość i wpisz nową wartość w miejsce istniejącej.

 6. Kliknij OK , aby zamknąć okno dialogowe Wybierz profil.
 7. Kliknij Zmień w panelu właściwości.

Można też, znając nazwę profilu, wprowadzić ją bezpośrednio w odpowiednim polu Profil w panelu właściwości lub na kontekstowym pasku narzędzi.

Używanie znormalizowanych wartości wymiarów profili

Istnieje możliwość używania znormalizowanych wartości wymiarów profili parametrycznych.
 1. Kliknij dwukrotnie element, aby otworzyć właściwości elementu w panelu właściwości.
 2. Kliknij przycisk ... obok pola Profil.

  Pojawi się okno dialogowe Wybierz profil.

 3. Wybierz profil parametryczny.

  Jeśli dla danego profilu zostały określone znormalizowane wartości , na zakładce Ogólne pod właściwościami profilu pojawi się pole wyboru Użyj tylko standaryzowanych wartości :

 4. Zaznacz pole wyboru Użyj tylko standaryzowanych wartości.
 5. Wybierz na liście wymiar profilu w kolumnie Wartość.

Wybieranie i zmiana materiału elementu

Przy tworzeniu lub modyfikowaniu elementu można wybrać jego materiał i klasę z listy zawierającej wszystkie materiały dostępne w katalogu materiałów.

 1. Kliknij dwukrotnie element, aby otworzyć właściwości elementu w panelu właściwości.
 2. Kliknij przycisk ... obok pola Materiał.

  Pojawi się okno dialogowe Wybierz materiał.

 3. Określ w razie potrzeby, jakie informacje o materiale mają być widoczne.
  • Aby na liście występowały również aliasy klas materiałów, zaznacz pole wyboru Pokaż aliasy.

   Aliasy to nazwy alternatywne. Na przykład mogą to być poprzednie nazwy lub nazwy używane w różnych krajach lub normach. Tekla Structures automatycznie zmienia aliasy na nazwę standardową po wybraniu klasy materiału.

  • Aby zobaczyć wszystkie właściwości materiałów, zaznacz pole wyboru Pokaż szczegóły.
 4. Wybierz materiał z listy.
 5. Kliknij OK , aby zamknąć okno dialogowe Wybierz materiał.
 6. Kliknij Zmień w panelu właściwości.

Można też, znając nazwę profilu, wprowadzić ją bezpośrednio w odpowiednim polu Profil w panelu właściwości lub na kontekstowym pasku narzędzi.

Tip:

W razie potrzeby można dostosować katalog materiałów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej