Import i eksport profili

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Import i eksport profili

Za pomocą funkcji importu i eksportu można scalać profile z różnych katalogów profili. Katalogi profili są importowane i eksportowane jako pliki .lis , naszkicowane profile jako pliki .uel , a profile parametryczne zdefiniowane przez użytkownika jako pliki .clb.

W przypadku eksportowania całego katalogu profili, Tekla Structures utworzy trzy odrębne pliki: profiles.clb , profiles.lis i rules.lis. Plik .clb będzie zawierał definicje profili parametrycznych, jeśli są one używane w profilach w katalogu. W przeciwnym razie plik będzie pusty. Plik profiles.lis będzie zawierał definicje profili rzeczywistych, a plik rules.lis reguły gałęzi. Podczas eksportowania gałęzi katalogu profili nazwa gałęzi zostanie dołączona jako przedrostek do nazw plików.

Importowanie i eksportowanie jest przydatne w następujących sytuacjach:

  • aktualizacja do nowszej wersji Tekla Structures z zamysłem użycia spersonalizowanego katalogu profili z poprzedniej wersji,

  • zamiar połączenia katalogów profili zapisanych w różnych lokalizacjach,

  • zamiar współużytkowania informacji zawartych w katalogu profili z innymi użytkownikami,

  • zamiar połączenia katalogów profili z różnych środowisk.

Ograniczenia

  • Nie można importować ani eksportować wstępnie zakodowanych profili, takich jak PROFILE_ZZ, PROFILE_CC czy PROFILE_CW.

  • Nie można importować profili, które nie mają zdefiniowanego przekroju.

  • Jeśli profil naszkicowany lub profil parametryczny zdefiniowany przez użytkownika były używane jako przekroje dla profilu stałego, wówczas do nowego modelu trzeba będzie zaimportować również taki profil naszkicowany lub parametryczny zdefiniowany przez użytkownika.

Wskazówka:

Profile można również pobierać i udostępniać za pomocą Tekla Warehouse.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej