Modyfikowanie reguły w katalogu profili

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Modyfikowanie reguły w katalogu profili

  1. W menu Plik kliknij kolejno Katalogi > Katalog profili , aby otworzyć okno dialogowe Modyfikuj katalog profili.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną istniejącą regułę i wybierz opcję Edytuj regułę.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Reguły administratora profili.

  3. Zmodyfikuj właściwości reguły.
  4. Kliknij OK , aby zamknąć okno dialogowe Reguły administratora profili.
  5. Kliknij OK , aby zamknąć okno dialogowe Modyfikuj katalog profili.
  6. Kliknij OK w oknie dialogowym Potwierdzenie zapisu , aby zapisać zmiany.

Profile w drzewie profili zostaną ułożone w kolejności alfabetycznej, a reguły w zdefiniowanej kolejności. Aby zmienić kolejność wyświetlania reguł, użyj poleceń Przesuń w górę i Przesuń w dół.

Wskazówka:

Aby usunąć regułę, kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą regułę i wybierz opcję Usuń regułę.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej