Powiązanie typów profili z określonym materiałem

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Powiązanie typów profili z określonym materiałem

Można zdefiniować, które profile będą dostępne dla elementów stalowych, elementów betonowych lub jednych i drugich. To będzie wpływać na typy profili wyświetlane w oknie dialogowym Wybierz profil , gdy zajdzie potrzeba zmiany materiału, z jakiego jest wykonany element.

Definiowanie materiału dla typu profilu:

  1. W menu Plik kliknij kolejno Katalogi > Katalog profili , aby otworzyć okno dialogowe Modyfikuj katalog profili.
  2. Wybierz typ profilu, na przykład Profile L.
  3. Aby powiązać profile ze stalą, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Materiał > Stal .

    Symbol zaznaczenia obok opcji Stal wskazuje, że profile są dostępne dla elementów stalowych.

  4. Aby udostępnić wybrane profile także dla elementów betonowych, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Materiał > Beton .

    W razie potrzeby można usunąć symbol zaznaczenia, klikając materiał ponownie.

  5. Kliknij OK , aby zamknąć okno dialogowe Modyfikuj katalog profili.
  6. Kliknij OK w oknie dialogowym Potwierdzenie zapisu , aby zapisać zmiany.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej