Dodawanie reguły do katalogu profili

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Dodawanie reguły do katalogu profili

 1. W menu Plik kliknij kolejno Katalogi > Katalog profili , aby otworzyć okno dialogowe Modyfikuj katalog profili.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną istniejącą regułę i wybierz opcję Dodaj regułę.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Reguły administratora profili.

 3. Zdefiniuj właściwości reguły.
  1. Wprowadź nazwę reguły w polu Nazwa reguły.
  2. Wybierz Typ profilu , którego reguła będzie dotyczyć.
  3. Wprowadź Nazwę łańcucha filtrowania definiującą nową regułę.

   Domyślnie w polu wprowadzony jest symbol wieloznaczny (*), który oznacza „wszystkie pozycje”.

   Aby na przykład zgrupować wszystkie pozycje katalogu, których nazwy zaczynają się od litery A, wprowadź łańcuch A* w polu Nazwa łańcucha filtrowania , a żeby zgrupować wszystkie pozycje katalogu, których nazwy zawierają liczbę 100, wprowadź łańcuch *100*. Tekla Structures grupuje pozycje katalogu spełniające kryteria określone przy użyciu nowej reguły.

 4. Kliknij OK , aby zamknąć okno dialogowe Reguły administratora profili.
 5. Kliknij OK , aby zamknąć okno dialogowe Modyfikuj katalog profili.
 6. Kliknij OK w oknie dialogowym Potwierdzenie zapisu , aby zapisać zmiany.
  Wskazówka:

  Można dodać regułę kolejnego poziomu, która umożliwi utworzenie podgrupy pod istniejącą regułą. Polecenie Dodaj następny poziom reguł umożliwia dodanie kolejnego poziomu reguł.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej