Właściwości katalogu zespołów śrub

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Właściwości katalogu zespołów śrub

W oknie dialogowym Katalog zespołów śrub można przeglądać i modyfikować właściwości zespołów śrub. Jednostki zależą od ustawień w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Jednostki i dziesiętne .

Opcja

Opis

Krótka nazwa

Ta nazwa jest używana w rysunkach i raportach. Zazwyczaj jest to nazwa handlowa konkretnej śruby.

Standard

Jest to pełna nazwa wyświetlana na liście zespołów śrub w oknie dialogowym Katalog zespołów śrub oraz na liście Norma śruby w oknie dialogowym Właściwości śrub.

Wartość ta służy do obliczania długości śruby.

Materiał

Materiał zespołu śrub.

Wykończenie

Rodzaj wykończenia.

Gatunek

Gatunek zespołu śrub.

Tolerancja

Tolerancje zespołu śrub.

Dodatkowa długość do obliczania śrub

Opcja

Opis

Dodatk. odl...

Opcja Dodatkowa odległość określa, ile śruby wystaje z nakrętki.

Opcja Dodatkowa odległość aktualizuje wartości Dodatkowa odległość wszystkich śrub, które korzystają z wybranej normy śruby i mają wybraną średnicę.

Wartość ta służy do obliczania długości śruby.

Określ, czy wartość dodatkowej długości dotyczy wszystkich czy poszczególnych średnic jednego zespołu śrub.

Wprowadź dodatkową wartość długości.

Określ, czy wartość jest bezwzględna czy względna w stosunku do średnicy.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej