Predefiniowane profile parametryczne dostępne w Tekla Structures

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Predefiniowane profile parametryczne dostępne w Tekla Structures

W Tekla Structures dostępne są następujące predefiniowane profile parametryczne.

Profile są wymienione w tej samej kolejności, w jakiej występują w katalogu profili w środowisku domyślnym (default).

Aby zmienić sposób grupowania profili w katalogu profili, należy zmodyfikować reguły katalogu profili.

Profile I

HIh-s-t*b (symetryczny)

HIh-s-t1*b1-t2*b2

HIh1-h2-s-t*b

HIh1-h2-s-t1*b1-t2*b2

Belki I (stalowe)

I_BLT_Ah-b1-s1-t1*h2-b2-s2-t2

I_BLT_B h*b1*t1*s-b2*t2

I_HEMh*b*c*s*t

I_VAR_Ah1-ht*b1-bt*s*t

Profile L

Lh*b*t

Profile Z

BENTZ h*b*d*t[-a]

Z h*b*t

Z_VAR_A h1*b1*b2-s-h2*b3

Z_VAR_B h1*b1*b2-s-h2*b3

Z_VAR_C h1*b1*b2-s-h2*b3

Profile U

Uh*b*t

Profile C

Ch*b*t

C_BUILTh*b*s*t

C_VAR_Ah1*b1-s-h2*b2

C_VAR_Bh1*b1-s-h2*b2

C_VAR_Ch1*b1-s-h2*b2

C_VAR_Dh-b-d-c-s

Profile T

Th-s-t-b

Profile zamknięte spawane

HK h-s-t*b-c

HKh-s-t1*b1-t2*b2-c

Profile belek spawanych

B_WLD_A h*b*s*t

B_WLD_B h*b*s*t

B_WLD_C h*s

B_WLD_D h*b*s*t

B_WLD_E h*b*s*t

B_WLD_F h*b*s*[t]

B_WLD_G h*b*s*t*a

B_WLD_H h*bo*bu*s*to*tu

B_WLD_I h*bo*s*to*bu*tu*a

B_WLD_J h1*h2*b*s*t

B_WLD_K h1*h2*b*s*t

B_WLD_L h*wt*wb*s*tt*tb

B_WLD_M h1*p1*p2*p3*p4

B_WLD_N p1*p2*p3*p4*p5*p6*p7*p8*p9

B_WLD_O b1*h1*b4*h5*b7*h6*P1*P2

B_WLD_P W*H*FT*WT*TPT*TPW*BPT*BPW

Profile zamknięte

B_BUILTh*b*s*t

B_VAR_Ah1-h2*t

B_VAR_Bh1-h2*t

B_VAR_Ch1-h2*t

Profile WQ

HQh-s-t1*t2*b2

HQh*s-t1*b1-t2*b2-c

Profile prostokątne

PLh*b

h = wysokość

b = grubość

(mniejszy = b)

Profile okrągłe

Dd

ELDd1*r1*d2*r2

Rury prostokątne

Ph*t (symetryczny)

Ph*b*t

Ph1*b1-h2*b2*t

Rury okrągłe

PDd

PDd1*d2*t

EPDd1*r1*d2*r2*t

Profile walcowane na zimno

ZZh-t-e-b (symetryczny)

ZZh-t-e1-b1-e2-b2

CCh-t-e-b (symetryczny)

CCh-t-e1-b1-e2-b2

CW h-t-e-b-f-h1 (symetryczny)

CW h-t-e1*b1-f1-f2-e2*b2

CUh-t-h1-b-e (symetryczny)

CUh-t-h1-b1-h2-b2-e

EBh-t-e-b-a

EBh-t-e1-b1-e2-b2-a

Punkty odniesienia: 1 = prawy

2 = lewy

3 = góra

BFh-s-b-h1

SPDd*t

SPDd2*d2*t

ESPD d1-d2*t

ECh-t-e-b-a

ECh-t-e1-b1-e2-b2-a

EDh-t-b-e-h1-h2-f1-f2-a

EEh-t-e-b-f1-f3-h1-f2-a

EFh-t-e-b1-b2-f1-f2/h1-a

EZh-t-e-b-f1-f3-h1-f2-a

EWh-t-e-b1-b2-f1-f2-h2-h1-a

Blachy gięte

FFLAa-b-t

FPANBh-b-t

FPANB_-b-t

FPANBAh-b-t

FPANBA_h-b-t

FPANBBh-c-d-t

FPANCVb-c-d-t

FPANGh-b-c-t

FPANGAh-b-c-t

FPANJa-b-c-t

FPANJa-b-c-t

FPAN a-b-c-t-g

FPANVVa-b-c-t-g

FP_Ah-b-c-d-g

FP_AAh*b2*t*a

FP_Bh-b-c-d-g-i

FP_BBh-b-d

FP_Cb-h-c

FP_CCh-b-a-d-s

FP_Db-h-c-d-f-g-i-j-s

FP_Eb-h-c-d-f-g-s

FP_Fb-h-c-d-f-g-s

FP_Gb-h-c-d-f-g-s

FP_Hb-h-c-d-f-s

FP_Ib-h-c-d-f-s

FP_Jb-h-c-d-a

FP_Kb-h-c-d

FP_Lb-h-c-d-f-s

FP_Mb-h-c-d-s

FP_Nb-h-c-d

FP_Ob-h-c-d-s

FP_Pa1*a2*h-b1*b2-Alpha1-Alpha2-Beta1-Beta2-s

FP_Qb-h-c-d-s

FP_Rb-h-c-d

FP_Sb-h-c-s

FP_Tb-h-a-d-s

FP_Ub-h-a-d-s

FP_Vb-h-s-c

FP_Wb-h-a-d-s

FP_WWh-b-a-c-s

FP_Yh-b-c-d

FP_Zd-h-b-s-a-f

Profile kapeluszowe

HAT h*a*c*t

HATCa-b-c-b1-h-b3-b4-b5-s

HATAb1*h1*h2*h3*h4*h5*h6*b2*t*f*a*h*b

HATBb*b1*b2*h*h1*h2*h3*h4*t*f*a

Belki I (betonowe)

HIIh1*b1*t1-h2-s-b2*t2[-sft[-sfb]]

IIh*b1*t1-s-b2*t2[-sft[-sfb]]

SIIh1*b1*t1-h2-s-b2*t2[-sft[-sfb]]

Dźwigary (betonowe)

RCLs*h-b*t

RCDLs*h-b*t

RCDLs*h-b*t1*t2

RCDXs*h-b*h2*h1

RCDXs*h-b*h4*h3*h2*h1

RCDXs*h-b*h4*h3*h2*h1-ex

RCXXs*h-b*t*h1-h2-ex

RCXs*h-b*h2*h1

Profile T (betonowe)

HTTh*b-s-t-b2-h2

TCh-b-t-s

TRIh*b-b2*t1-h3-t2

TTh*b-s-t-b2

TTTh*b-bl-br-hw-bwmin-bwmax

T_VAR_Ah1*h2*s*b1*t1-sft

T_VAR_Bh-b-c-d

Belki nieregularne (betonowe)

IRR_Ab-h-g-c-d

IRR_Bh-b-c-d-f-g

IRR_Ch-b-c-d

IRR_Db1*b2-h1*h2

IRR_Eh-b-c-d-h2-h3-h4

IRR_Fa*b

IRR_Gh*b*h2*b2

IRR_Hh*b*h2*b2

IRR_Ih*b*b2

IRR_Jh*b*b2

OCTB*b1-H*h1

REC_Ah-b

REC_Bh-b-b1

REC_Ch-b-b1

REC_Dh-b-b2

REC_Eh-b

REC_Fh-b

REC_Gh-b

REC_Hh-b

REC_I a-b*h

TRI_Ah-b

TRI_Ba1

TRI_Cb-h

TRI_Dh*b

TRI_Eb*h*h2*b2

Panele

PNL_Ah*b

PNL_Bh*b

PNL_Ch*b-a-ht*bt

PNL_Dh*b-a-ht*bt

PNL_Eh*b-a-ht*bt

PNL_Fh*b-a-ht*bt

PNL_Gh*b

PNL_Hh*b-a-ht

PNL_Ih*b-a-ht*bt

PNL_Jh*b-a-ht*bt

PNL_Kh*b

PNL_Lh-b-c-f

PNL_Mh-b-c-f-d

PNL_Nh-b-d-f-g-j

PNL_Oh-b-d-f-g-i-t

Zmienne przekroje poprzeczne

HEXRECTh-b-br-hr

HXGONb

OBLINCLh1-h2-h3-h4-b

OBLRIDh1*b1*b2-h2-h3-l2-l1

OBLVAR_Ah1*b1*b2-h2

OBLVAR_Bh1-h2-b

OBLVAR_Ch-b-a-i-j-k-m-n

OBLVAR_Dh-c-b

OBLVAR_Eh-b-a-c-d-i-j-k-l-m-p-o

OCTAGONb-b2

PRMDASh*b-he*be

PL_Vh*b-he*be

PRMDh*b-h2*b2

ROUNDRECTd-Rb*Rh-t*ye-ze

Inne

BLKSd1-d2

CAPd

HEMISPHERd

NUT_Md

RCRWh*b-b2*b3-b4-t1*t2-t3*t4

SKh*b-h2-t-b2-b3

SPHEREd

STBb-h-h1-b1-b2-d

STEPh-b*h1-b1-s

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej