Której wersji serwera licencyjnego należy użyć

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Której wersji serwera licencyjnego należy użyć

W poniższej tabeli znajdują się informacje, której wersji serwera licencyjnego należy używać z bieżącą wersją Tekla Structures. Należy też sprawdzić, czy nie trzeba przeprowadzić uaktualnienia do nowego dodatku service pack lub progress release.

Wersja Tekla Structures License Server 2016 SP1 Serwer licencji w wersji 2017 lub nowszej

2018 lub nowsza

 

2017i - wszystkie wersje

 

2017 - wszystkie wersje

2016i - wszystkie wersje

2016 SP5/PR5 lub nowsza

2016 do SP4/PR4

Uaktualnić do 2016 SP5/PR5 lub nowszej

21.1 SR7 lub nowsza

21.1 do SR6

Uaktualnić do 21.1 SR7 lub nowszej

21.1 wszystkie wersje PV

21.0 lub starsza

Instrukcje instalowania serwera licencyjnego można znaleźć w podrozdziale Zainstaluj serwer licencji Tekla.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej