Odnawianie licencji Tekla

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Odnawianie licencji Tekla

Odnowienie licencji oznacza zmianę szczegółów dotychczasowej licencji, np. aktualizację najwyższej dozwolonej wersji oprogramowania lub wydłużenie okresu ważności licencji tymczasowej. Należy dezaktywować bieżącą licencję, a następnie aktywować ją ponownie przy użyciu nowego certyfikatu uprawnień licencji zawierającego zaktualizowane informacje.

Po otrzymaniu odnowionej licencji należy dezaktywować istniejącą licencję, a następnie aktywować nową wersję licencji. Dwie wersje tej samej licencji nie mogą być aktywne w tym samym czasie. Aktywacja i dezaktywacja licencji odbywa się na Serwerze licencji (który także może być tym samym komputerem, na którym zainstalowano Tekla Structures ) i wymaga połączenia z Internetem.

Uwaga:

Przed dezaktywowaniem licencji należy się upewnić, że nie są one aktualnie używane ani wypożyczone. Aby dezaktywować licencje, użytkownicy muszą zwrócić wszelkie wypożyczone licencje w sposób opisany w Zwracanie wypożyczonej licencji Tekla.

Aby odnowić licencję:

 1. Zmień nazwę poprzedniego pliku certyfikatu uprawnień w folderze instalacyjnym serwera licencyjnego (domyślnie C:\Tekla\License\Server ) z pliku EntitlementCertificate.html na plik EntitlementCertificate-OLD.html.
 2. Zapisz plik certyfikatu uprawnień w folderze instalacji serwera licencji.

  Osoba w Twojej organizacji, która kupiła licencję lub została wyznaczona jako osoba do kontaktów, otrzyma nowy certyfikat uprawnień licencji EntitlementCertificate.html w postaci załącznika do wiadomości e-mail.

 3. Przejdź do Licencjonowanie Tekla > Tekla License Administration Tool przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
 4. W obszarze Aktywowane Licencje zaznacz pole wyboru Dezaktywuj przy licencji, którą chcesz dezaktywować.
 5. Kliknij aktywny przycisk Dezaktywuj.

  Po zakończeniu dezaktywacji narzędzie zarządzania licencjami wyświetli komunikat potwierdzający.

  Uwaga:

  W przypadku użycia innego narzędzia do administrowania licencjami i serwerem licencyjnym systemu FlexNet, np. FlexNet Manager, nie należy korzystać z funkcji automatycznego powiadamiania. Aby aktywować licencje i ręcznie powiadomić serwer licencyjny o zmianach w licencjach, należy zapoznać się z podrozdziałem Aktywowanie licencji Tekla przy użyciu ręcznego powiadamiania serwera.

 6. Jeśli funkcja automatycznego powiadamiania serwera licencyjnego nie została jeszcze włączona, włącz ją, klikając przycisk Powiadom serwer.
 7. Otwórz certyfikat uprawnień do korzystania z licencji znajdujący się w folderze ..\Tekla\License\Server. W tym celu kliknij Otwórz , przejdź do folderu ..\Tekla\License\Server , wybierz EntitlementCertificate.html i kliknij ponownie Otwórz. Informacje o licencjach są wyświetlane w obszarze Uprawniona Licencja.

 8. Zaznacz pole Aktywuj i wybierz liczbę licencji do aktywowania.

 9. Kliknij przycisk Aktywuj.

  Serwer licencji połączy się z serwerem aktywacji licencji firmy Trimble Solutions.

Aktywowane licencje są widoczne w obszarze Aktywowane Licencje.

Pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej zaufanego magazynu aktywowanych licencji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej