Importowanie do i eksportowanie z programu Tekla Structures

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Importowanie do i eksportowanie z programu Tekla Structures

Tekla Structures zawiera kilka narzędzi, za pomocą których można importować i eksportować modele fizyczne i referencyjne oraz zawarte w nich informacje.

Szczegółowe informacje na temat oprogramowania kompatybilnego do importu i eksportu zawiera temat Kompatybilne oprogramowanie.

Uwaga:

Funkcja importowania i eksportowania nie jest dostępna we wszystkich konfiguracjach programu Tekla Structures. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfiguracje Tekla Structures.

Funkcja importu i eksportu w programie Tekla Structures może służyć kilku celom:

 • Można importować modele referencyjne do programu Tekla Structures. Jako model referencyjny można zaimportować na przykład model architektoniczny, model projektu urządzenia mechanicznego lub model instalacji HVAC. Mogą być nimi również proste rysunki 2D, które po importowaniu można wykorzystać jako plan, na bazie którego buduje się nowy model.
 • Można importować modele 2D lub 3D utworzone za pomocą innego oprogramowania, a następnie detalować lub manipulować obiektami konstrukcyjnymi za pomocą programu Tekla Structures. Ukończony model można wyeksportować i zwrócić go do architekta lub inżyniera celem sprawdzenia.

 • Można tworzyć raporty na podstawie modeli zaimportowanych z większości formatów.

 • Można eksportować modele programu Tekla Structures do użycia w aplikacji Analiza i projektowanie (kilka formatów). Następnie można zaimportować wyniki uzyskane w aplikacji Analiza i projektowanie z powrotem do programu Tekla Structures.

 • Można wykonywać różne transfery modelu dla fazy inżynierskiej i wykonawczej projektu.

 • Można importować kształty w wielu formatach. Kształty służą do definiowania elementów specjalnych.

 • Można eksportować dane do użytku w produkcyjnych systemach informatycznych oraz w fazie produkcji:

  • Można eksportować dane CNC (Computer Numerical Control) do wykorzystania przy automatycznym cięciu, wierceniu i spawaniu maszynowym.

  • Można eksportować dane do systemów MIS (Manufacturing Information Systems), tak aby na przykład wykonawcy mogli śledzić postęp projektu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów importu i eksportu, skorzystaj z poniższych odsyłaczy:

Modele referencyjne i kompatybilne formaty

IFC

DWG i DXF

DGN

LandXML

PDF

SketchUp

Chmury punktów

Pliki NC

MES

Pliki ASCII

Modele CIS oraz CIMSteel

Listy MIS

Pliki FabTrol XML

PDMS/E3D

HMS

ELiPLAN

BVBS

Unitechnik

Systemy do analizy i projektowania

CAD

Menedżer rozmieszczenia

Trimble Connector

Oprócz tych wbudowanych narzędzi importu i eksportu, w serwisie Tekla Warehouse udostępniono różne odsyłacze do innych aplikacji, które można pobrać.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej