Pierwsze kroki z formatami importu i eksportu

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Pierwsze kroki z formatami importu i eksportu

Tekla Structures niezwykle ułatwia współdziałanie. Jeśli musisz wymieniać się informacjami o modelu z użytkownikami innych programów lub systemów, możesz importować i eksportować informacje w licznych standardowych formatach plików lub nawet ustanowić bezpośrednie łącze do kilku innych produktów.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej