DWG i DXF

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

DWG i DXF

DWG jest natywnym formatem pliku programu AutoCAD i standardowym formatem pliku w produktach firmy Autodesk. Format DWG służy do przechowywania danych CAD 2D i 3D, które są obsługiwane przez program Tekla Structures.

DXF (Drawing eXchange Format) został opracowany przez firmę Autodesk w celu zapewnienia interoperacyjności danych pomiędzy programem AutoCAD a innymi. Ze względu na to, że format pliku nie zawiera żadnych form ID części, nie można śledzić zmian pomiędzy różnymi obiektami fizycznymi zawartymi w różnych wersjach pliku. Kontrola kolizji nie jest możliwa w plikach DXF w programie Tekla Structures.

Pliki DWG/DXF importowane za pomocą narzędzia DWG/DXF nie uwidaczniają powierzchni importowanych obiektów, a tylko linie konstrukcyjne lub linie przekształcone w profile elementów, które mogą służyć do tworzenia modelu. Aby wyświetlać powierzchnie obiektów, wstaw pliki DWG i DXF jako modele referencyjne.

W przypadku importowania plików DWG/DXF Tekla Structures obsługuje ACAD2012 i wcześniejszy.

Aby określić wersję programu AutoCAD dla pliku DWG, otwórz plik w edytorze tekstowym. Kod wersji znajduje się w pierwszych sześciu bajtach:

AC1027 = 2013

AC1024 = 2010, 2011, 2012

AC1021 = 2007, 2008, 2009

AC1018 = 2004, 2005, 2006

AC1015 = 2002, 2000i, 2000

AC1014 = 14

AC1012 = 13

AC1009 = 12, 11

AC1006 = 10

AC1004 = 9

AC1002 = 2

Łączenie plików DWG lub DXF na rysunkach

Dostępna jest również możliwość dodawania łączy do plików DWG lub DXF na rysunkach przy użyciu Biblioteki 2D lub polecenia DWG/DXF na wstążce:

Was this helpful?
Wstecz
Dalej