Instalowanie dodatku service pack Tekla Structures

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Instalowanie dodatku service pack Tekla Structures

Można zainstalować dodatek service pack, aby zaktualizować wersję Tekla Structures lub poprzedni dodatek service pack. Pakiety serwisowe mogą zawierać nowe funkcje oraz ulepszenia i poprawki dotychczasowych funkcji.

Uwaga:

Pliki instalacji pakietu serwisowego są niezależnymi programami instalacyjnymi, które zawierają pełną wersję oprogramowania Tekla Structures. Nie trzeba osobno instalować powiązanej wersji Tekla Structures lub poprzedniego pakietu serwisowego.

Jeśli na komputerze masz zainstalowaną powiązaną wersję Tekla Structures lub poprzedni pakiet serwisowy, nie musisz ich usuwać przed zainstalowaniem nowego pakietu serwisowego.

Uwaga:

Aby zainstalować Tekla Structures na własnym komputerze, użytkownik musi być zalogowany jako administrator.

 1. Zainstaluj pakiet serwisowy Tekla Structures.
  1. Pobierz plik instalacyjny dodatku Service Pack ze strony Tekla Downloads na swój komputer.
  2. Aby uruchomić instalację, kliknij dwukrotnie plik instalatora.
  3. Aby dokończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.

   Należy pamiętać, że jeśli na komputerze masz już zainstalowaną powiązaną wersję Tekla Structures lub poprzedni pakiet serwisowy, nie można wybrać folderu instalacji. Pakiet serwisowy zostanie zainstalowany w tym samym folderze co aktualizowana wersja.

   Jeśli nie masz zainstalowanej powiązanej wersji Tekla Structures lub poprzedniego pakietu serwisowego, możesz wybrać folder instalacji i folder modelu.

 2. Zainstaluj środowiska Tekla Structures.

  Należy pamiętać, że lokalizacja folderu instalacji środowisk zależy od tego, gdzie zainstalowano program. Folderu instalacji środowisk nie można wybrać podczas procesu instalacji.

  Przed instalacją nie trzeba usuwać istniejących środowisk. Zainstalowanie nowszej wersji danego środowiska powoduje automatyczne uaktualnienie jego starszej wersji.

  1. Pobierz niezbędne pliki instalacyjne środowisk ze strony Tekla Downloads.
  2. Aby uruchomić instalację, kliknij dwukrotnie plik instalatora.
  3. Aby dokończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.
   Pliki ustawień środowiska są instalowane w folderze środowiska po rozpoczęciu instalacji Tekla Structures. Tekla Structures otwiera okno dialogowe, w którym zostanie wyświetlony postęp instalacji.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej