Kopiowanie ustawień osobistych do nowej wersji Tekla Structures

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Kopiowanie ustawień osobistych do nowej wersji Tekla Structures

Niektóre ustawienia osobiste można skopiować ze starszej wersji Tekla Structures do nowszej Tekla Structures za pomocą narzędzia Kreator migracji. Narzędzie Kreator migracji otwiera się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji Tekla Structures.

Kreator migracji wyświetla numer wersji, z której zostaną skopiowane ustawienia, i numer wersji, do której trafią. Można wybrać, które ustawienia zostaną skopiowane.

  1. Uruchom nową wersję Tekla Structures.
  2. W narzędziu Kreator migracji kliknij Dalej , aby rozpocząć kopiowanie ustawień.
  3. Wybierz ustawienia, które chcesz skopiować, i kliknij Dalej.
  4. Upewnij się, że zostały wybrane właściwe ustawienia.
  5. Kliknij Kopiuj.
Uwaga:

Jeśli użytkownik chce skopiować ustawienia w późniejszym czasie, może ręcznie uruchomić narzędzie Kreator migracji, klikając dwukrotnie plik MigrationWizard.exe w folderze \Tekla Structures\<version>\nt\bin\applications\Tekla\Migrations. Możesz wybrać wersję, z której zostaną skopiowane ustawienia, i wersję, do której trafią.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej