Zrzuty ekranu w rysunkach

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Zrzuty ekranu w rysunkach

Zrzuty ekranu umożliwiają szybkie obejrzenie dowolnego rysunku bez jego otwierania. Tego narzędzia należy używać, aby sprawdzić rysunek bez jego edycji lub obejrzeć kilka rysunków podczas ich przeszukiwania, np. w celu znalezienia określonej rewizji rysunku. Za pomocą podkładu zrzutu ekranu można wyświetlać zawartość rysunku bezpośrednio w widoku rysunku bez otwierania rzeczywistego rysunku. Zrzuty ekranu rysunków można również wyświetlać w zestawieniu z najnowszą wersją rysunku lub z innym rysunkiem w trybie rysunku. Można wykonywać zrzuty ekranu dla wszystkich typów rysunków, a na wszystkie typy rysunków można nakładać zrzuty ekranów.

Tworzenie i przeglądanie zrzutów ekranu rysunków

Podczas otwierania i zapisywania rysunku jest domyślnie tworzony zrzut ekranu. Zrzut ekranu przedstawia sytuację z chwili zapisywania rysunku po raz ostatni i nie zawiera nowszych zmian wprowadzonych w modelu.

 1. Wybierz rysunek i otwórz go przy pomocy okna Menedżer dokumentów.
 2. Zapisz rysunek, przechodząc do menu Plik i klikając Zapisz rysunek.

  Zrzut ekranu jest zapisywany w folderze ..\<model>\drawings\Snapshots.

 3. Wybierz ten sam rysunek w oknie Menedżer dokumentów.
 4. Aby wyświetlić zrzut ekranu, kliknij przycisk Zrzuty ekranu w dolnej części okna Menedżer dokumentów.

Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu.

Po wybraniu rysunku, dla którego nie istnieje zrzut ekranu, i kliknięciu Zrzuty ekranu zostanie wyświetlona informacja z pytaniem, czy rysunek ma zostać otwarty i zapisany w celu utworzenia zrzutu ekranu.

Aby automatycznie utworzyć zrzut ekranu rysunku podczas tworzenia rysunku, należy ustawić opcję XS_DRAWING_CREATE_SNAPSHOT_ON_DRAWING_CREATION na wartość TRUE w kategorii Właściwości rysunku w oknie dialogowym Opcje zaawansowane.

Podkład ze zrzutu ekranu

Zrzut rysunku można wyświetlić podczas edytowania rysunku. Na podkładzie ze zrzutu można na przykład przejrzeć najnowsze zmiany i wyrównać zawartość rysunku. Można przejrzeć zmiany wprowadzone na rysunku od ostatniej aktualizacji i przełączać między zrzutem ekranu a rzeczywistym rysunkiem.

Przeglądając zrzuty ekranu, znacznie łatwiej znaleźć właściwy rysunek, niż w przypadku otwierania rzeczywistych rysunków jeden po drugim.

Ograniczenia

 • Teksty wyświetlane z poziomu modelu są jednostronne, a grafiki DX nie obsługują tekstów na zrzutach ekranu.
 • Podkład w modelu nie został zaprojektowany pod kątem współpracy z widokami rysunków 3D.
 • Widoki znajdujące się poza obszarem drukowania są wyświetlane na podkładzie modelu.
 • Odczyt zrzutów ekranu dużych rysunków zestawczych może trwać długo.
 • Wczytywanie zrzutu ekranu trwa dłużej w przypadku pierwszego zrzutu niż zrzutów kolejnych.

Zanim będzie można wyświetlić podkład rysunku ze zrzutu ekranu musisz utworzyć zrzut ekranu , otwierając rysunek, zaznaczając pole wyboru Utwórz zrzut ekranu i zapisując rysunek.

Poniżej przedstawiono ustawienia w widoku zrzutu ekranu:

Podkład ze zrzutu ekranu w modelu

 1. Otwórz okno Menedżer dokumentów i wybierz rysunek.
 2. Kliknij Zrzuty ekranu.
 3. U góry wyświetlonego okna dialogowego zrzutu ekranu, w oknie Podkład w modelu zaznacz pole wyboru Podkład. Możesz również wybrać kolor zrzutu ekranu.
Na zespół betonowy zostanie nałożony odpowiedni rysunek zespołu betonowego.

Podkład ze zrzutu ekranu w rysunkach

 1. Kliknij Rysunek > Menedżer dokumentów i otwórz rysunek, który został zmieniony od ostatniego utworzenia zrzutu ekranu.
 2. Pozostając w oknie Menedżer dokumentów , wybierz ten sam rysunek i kliknij Zrzuty ekranu.
 3. Wybierz jedną z opcji w oknie Podkład na rysunku :

  Podkład : pozwala pokazać zrzut ekranu na rysunku rzeczywistym w taki sposób, że obydwa są widoczne.

  Pokaż tylko zrzut ekranu : Umożliwia wyświetlenie wyłącznie zrzutu ekranu bez rzeczywistego rysunku.

  Brak : Szybkie przełączenie na rysunek rzeczywisty.

 4. Wybierz kolor zrzutu ekranu.

W poniższym przykładzie od momentu wykonania zrzutu ekranu zmieniona została wielkość zespołu betonowego.

Tip:

Jeśli otwarty jest rysunek zestawczy z widokiem płaskim i chcesz wyrównać zawartość przy użyciu innego rysunku zestawczego, możesz otworzyć zrzut ekranu drugiego rysunku na pierwszym rysunku i przyciągnąć do zrzutu ekranu podczas umieszczania lub przenoszenia obiektów na otwartym rysunku. Można przyciągać do podkładu zrzutu ekranu rysunku za pomocą przełącznika przyciągania Przyciągaj do linii / punktów geometrycznych .

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej