Publikowanie grupy w katalogu Aplikacje i komponenty

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Publikowanie grupy w katalogu Aplikacje i komponenty

W grupie utworzonej w katalogu Aplikacje i komponenty można gromadzić zawartość, taką jak makra, rozszerzenia oraz komponenty systemowe i komponenty użytkownika. Można wówczas opublikować grupę jako plik definicji katalogu, aby udostępnić ją innym użytkownikom Tekla Structures. Aby opublikowana zawartość działała prawidłowo w innej instalacji Tekla Structures , zawartość ta musi istnieć też w tej instalacji.

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Utwórz nową grupę:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy katalog i wybierz Nowa grupa.
  2. Wprowadź nazwę grupy.
  3. Aby dodać opis do grupy, wybierz grupę i kliknij małą strzałkę z prawej strony.
  4. Dodaj zawartość do grupy.

   Niektóre elementy w katalogu Aplikacje i komponenty mogą być ukryte. Aby opublikować zawartość ukrytą, zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte elementy w dolnej części katalogu.

   Należy pamiętać, że elementy specyficzne dla modelu, które są dodawane do grupy, są widoczne w trybie modelowania, a elementy specyficzne dla rysunku — w trybie rysowania.

  5. Dodaj wymagane informacje do elementów w grupie: opis, znaczniki oraz dodatkowe miniatury.

   Użyj obrazu miniatury z folderu \Tekla Structures\<wersja>\Bitmaps , aby upewnić się, że obraz jest dostępny dla innych użytkowników Tekla Structures.

 3. Aby utworzyć plik definicji katalogu, kliknij grupę prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Publikuj grupę.

  Plik zawiera następujące informacje:

  • nazwę i opis opublikowanej grupy,
  • nazwę i opis opublikowanej podgrup,
  • odniesienia do elementów dodanych do grupy.

   Plik nie zawiera rzeczywistych elementów. Kiedy inni użytkownicy korzystają z grupy, muszą upewnić się, że elementy, do których istnieją odniesienia, są dostępne w instalacji Tekla Structures oraz w modelu.

  • Odsyłacze do opisów, znaczników i miniatur elementów w grupie

   Plik nie zawiera rzeczywistych plików miniatur obrazów.

 4. Dodaj niepowtarzalny przedrostek do nazwy pliku w oknie dialogowym Publikuj grupę.

  Format nazwy pliku musi być następujący: <przedrostek>_ComponentCatalog.ac.xml.

 5. Kliknij Zapisz.

  Plik jest domyślnie zapisywany w folderze modelu.

 6. Utwórz grupę dostępną dla pozostałych użytkowników Tekla Structures , umieszczając plik definicji katalogu <prefiks>_ComponentCatalog.ac.xml w odpowiednim folderze:
  • projektowym, firmowym lub systemowym zdefiniowanym w XS_PROJECT , XS_FIRM lub XS_SYSTEM ;
  • Folder \attributes w folderze bieżącego modelu
  • folderze rozszerzeń w \Tekla Structures\<wersja>\environments\common\extensions lub w dowolnym folderze zdefiniowanym w XS_EXTENSION_DIRECTORY.

   Katalog Aplikacje i komponenty przeszukuje także podfoldery tych folderów. Zaleca się stosowanie folderów rozszerzeń, jeżeli zostały utworzone rozszerzenia użytkownika i są one zawarte w grupie.

 7. Sprawdź, czy plik definicji katalogu działa prawidłowo:
  1. Usuń opublikowaną grupę z katalogu Aplikacje i komponenty.
  2. Kliknij> Zarządzanie katalogiem Wczytaj ponownie katalog , aby wczytać i wyświetlić opublikowaną grupę.

Po sprawdzeniu grupy mogą z niej zacząć korzystać inni użytkownicy:

 • jeżeli zawartość grupy jest już uwzględniona w instalacji Tekla Structures u innych użytkowników, mogą oni korzystać z grupy od razu po ponownym wczytaniu katalogu po kliknięciu > Zarządzanie katalogiem > Wczytaj ponownie katalog.
 • jeżeli zawartość grupy, na przykład rozszerzenia, nie jest uwzględniona w instalacji Tekla Structures u innych użytkowników, muszą oni najpierw pobrać brakujące rozszerzenia z Tekla Warehouse , a następnie ponownie otworzyć model, w którym ma być użyta grupa.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej