Tworzenie skrótów uruchamiania przy użyciu dostosowanych plików inicjujących

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Tworzenie skrótów uruchamiania przy użyciu dostosowanych plików inicjujących

Skróty do uruchamiania teklastructures.exe można tworzyć przy użyciu dostosowanych plików inicjujących. Funkcja ta może służyć do tworzenia skrótów do różnych celów, np. aby posiadać dostosowane pliki konfiguracji zależnie od klienta, dla którego pracujesz w ramach projektu. Instalacja Tekla Structures automatycznie tworzy skróty dla wybranych środowisk.

Uwaga:

Zalecamy, aby dostosowywaniem i tworzeniem niezbędnych skrótów zajmowali się tylko administratorzy. W przeciwnym razie Twoje ustawienia mogą różnić się od ustawień zdefiniowanych dla firmy albo konkretnego projektu, nad którym pracujesz.

Tworzenie skrótu uruchamiania przy użyciu dostosowanego pliku inicjującego

 1. Otwórz plik user.ini przy użyciu dowolnego standardowego edytora tekstu.
 2. Zapisz plik pod nową nazwą, na przykład customer.ini lub project.ini.
 3. Zmodyfikuj plik, dodając wymagane ustawienia.
 4. Zapisz zmodyfikowany plik inicjujący.
 5. W systemie Windows otwórz menu Start i wybierz polecenia Wszystkie programy > Tekla Structures <wersja> .
 6. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Tekla Structures <wersja> i wybierz polecenie Kopiuj.
 7. Wklej skrót na pulpit.
 8. Wybierz skrót, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości.
 9. Zmodyfikuj Element docelowy skrótu, dodając do niego wymagane informacje inicjujące dla projektu.

  Najpierw wprowadź ścieżkę do aktualnego pliku teklastructures.exe , a następnie żądane parametry.

  Znaki cudzysłowu (") w ścieżce dostępu służą do tego, aby uniknąć ewentualnych problemów, jeśli zawiera ona spacje. Jeśli Tekla Structures zainstalowano w folderze, do którego prowadzi ścieżka bez spacji, problemy nie wystąpią, nawet jeśli usuniesz znaki cudzysłowu, np. C:\TeklaStructures\. Jeśli jednak Tekla Structures zainstalowano w folderze, do którego prowadzi ścieżka zawierająca spacje, znaki cudzysłowu są potrzebne, np. C:\Program Files\Tekla Structures\.

  Maksymalna długość skrótu wynosi 256 znaków. Jeżeli skrót jest zbyt długi, możesz wywołać wszystkie inne niezbędne pliki inicjujące ze swojego dostosowanego pliku inicjującego, zamiast dodawać je do skrótu.

 10. Ustawienia w plikach user.ini i option.ini zastępują ustawienia zdefiniowane w skrótach przy użyciu parametru -i <initialization_file>.

Parametry dostępne w skrótach

W skrótach można użyć następujących parametrów:

Parametr Opis
-I <ini_file_path>

Dany plik .ini jest wczytywany przed plikami .ini środowiska. Ten parametr można wprowadzić wiele razy.

Ten parametr może być używany do pomijania okna dialogowego Wybierz konfigurację (okno dialogowe logowania).

Przykład:

"C:\Program Files\Tekla Structures\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe" -I
"C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2019.0\Environments\uk\Bypass.ini"
-i <ini_file_path>

Dany plik .ini jest wczytywany po plikach .ini roli. Ten parametr można wprowadzić wiele razy.

Przykład:

"C:\Program Files\Tekla Structures\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe" -i
"C:\TeklaStructures\MySettings.ini"
Otwieranie istniejącego modelu

<model_path>

Dany model jest otwierany po uruchomieniu.

Przykład:

"C:\Program Files\Tekla Structures\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe"
"C:\TeklaStructuresModels\My model"
Otwieranie istniejącego modelu zapisanego automatycznie (autozapis)

<model_path> /autosaved

Dany model zapisany automatycznie (autozapis) jest otwierany po uruchomieniu.

Przykład:

"C:\Program Files\Tekla Structures\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe"
"C:\TeklaStructuresModels\My model" /autosaved
Tworzenie nowego modelu bez szablonu modelu

/create:<model_path>

Po uruchomieniu zostanie utworzony nowy model.

Przykład:

"C:\Program Files\Tekla Structures\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe"
/create:"C:\TeklaStructuresModels\My model"
Tworzenie nowego modelu za pomocą szablonu modelu

/create:<model_path> /modelTemplate:<template_name>

Po uruchomieniu zostanie utworzony nowy model z zastosowaniem szablonu modelu.

Przykład:

"C:\Program Files\Tekla Structures\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe"
/create:"C:\TeklaStructuresModels\My model" /modelTemplate:"Cast-in-Place"
Tworzenie nowego modelu wielu użytkowników

/create:<model_path> /server:<server_name>

Po uruchomieniu zostanie utworzony nowy model wielu użytkowników.

Przykład:

"C:\Program Files\Tekla Structures\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe"
/create:"C:\TeklaStructuresModels\My model" /server:"my-server:1234"
-m <macro_file_path>

Dane makro jest wykonywane podczas uruchamiania.

Przykład:

"C:\Program Files\Tekla Structures\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe" -m
"C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2019.0\Environments\UK\General\user-macros\modeling\Swap Handles.cs"

Można używać kombinacji tych parametrów i np. automatycznie pomijać okno dialogowe Tekla Structures - wybierz ustawienia , otwierać model i uruchamiać makro.

"C:\Program Files\Tekla Structures\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe" -I
"C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2019.0\Environments\uk\Bypass.ini"
"D:\Models\_TS2019\My model" -m "c:ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2019.0\Environments\UK\General\user-macros\modeling\Swap Handles.cs"

Przykładowy plik inicjujący

Poniżej przedstawiono przykładowy dostosowany plik inicjujący do projektu, który wywołuje inne pliki inicjujące.

MyProject.ini
//The project is based on the default UK settings
call C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2019.0\Environments\uk\env_UK.ini
//..but our company policy requires these changes
call c:\CompanySettings\OurPolicy.ini
//..and the fabricator requires something
call c:\Fabricators\Fabricator1.ini
//..and then we let users to make some changes (color etc.)
call c:\Users\user_%USERNAME%.ini

Skrót do projektu w przypadku tego pliku inicjującego:

C:\Program Files\Tekla Structures\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe -i \\MyServer\MyProject\MyProject.ini \\MyServer\MyProject\MyModel\MyModel.db1

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej