Dystrybuowanie dostosowanych pasków narzędzi poprzez folder projektu, firmowy lub środowiska

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Dystrybuowanie dostosowanych pasków narzędzi poprzez folder projektu, firmowy lub środowiska

Administratorzy firmy mogą dystrybuować dostosowane paski narzędzi Selecting , Snapping i Snap override dla innych użytkowników w firmie. Niezbędne pliki .json paska narzędzi należy umieścić w podfolderze \Toolbars w folderze projektu, firmowym lub środowiska. Administratorzy firmy mogą np. utworzyć firmowe paski narzędzi i zapisać je w folderze firmowym. Te paski narzędzi będą dostępne w interfejsie użytkownika Tekla Structures dla wszystkich użytkowników korzystających z tego samego folderu firmowego.

  1. Dostosuj paski narzędzi , które chcesz udostępniać.

    Paski narzędzi są zapisywane w odpowiednich plikach .json w folderze ..\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<wersja>\Toolbars.

    Jeśli nie możesz znaleźć folderu, upewnij się, że masz widoczne na komputerze ukryte pliki i foldery.

  2. Utwórz folder o nazwie \Toolbars w folderze projektu , folderze firmowym lub w folderze systemowym.
  3. Skopiuj niezbędne pliki .json do folderu \Toolbars.
  4. Uruchom ponownie Tekla Structures.

    Pliki w folderze ..\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<wersja>\Toolbars mają najwyższy priorytet w kolejności przeszukiwania, a po nich Tekla Structures używa domyślnej kolejności przeszukiwania.


Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej