Dystrybuowanie dostosowanych zakładek poprzez folder firmowy lub folder środowiska

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Dystrybuowanie dostosowanych zakładek poprzez folder firmowy lub folder środowiska

Zamiast plików dostosowanych wstążek, które zastępują istniejącą już wstążkę, można importować na wstążkę zewnętrzne dostosowane karty. Dostosowane karty są automatycznie dodawane na końcu wstążki dla wszystkich użytkowników korzystających z tego samego folderu firmowego lub folderu środowiska. Oznacza to, że administrator może udostępniać dostosowania wszystkim użytkownikom z firmy, umożliwiając im zarazem indywidualne modyfikowanie wstążek.

Pamiętaj, że te dostosowane zakładki nie pojawiają się w narzędziu Edytor wstążki , więc użytkownicy nie mogą ich edytować. Jeśli administrator zaktualizował zawartość dostosowanej zakładki, będzie ona dostępna dla użytkowników po ponownym uruchomieniu Tekla Structures. Zakładki nie są specyficzne dla konfiguracji, więc są importowane niezależnie od należącej do użytkownika licencji Tekla Structures. Jeśli zakładka zawiera polecenia, które są niedostępne w konfiguracji użytkownika, będą one wyszarzone na wstążce.
 1. Utwórz poniższą strukturę folderów w swoim folderze firmowym lub w folderze systemowym.

 2. W oknie Edytor wstążki utwórz dostosowaną zakładkę i dodaj do niej jakieś polecenia.
 3. Zapisz wstążkę.
 4. Przejdź do folderu ..\Users\<użytkownik>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<wersja>\UI\Ribbons.
 5. Otwórz w edytorze tekstu plik wstążki zawierający kartę, którą chcesz udostępnić innym użytkownikom.
 6. Usuń z pliku wstążki całą zawartość oprócz pierwszego wiersza oraz opisu karty, którą chcesz udostępnić.

  Przykład:

  <Tab Header="My Tab" IsCollapsed="false" IsUserDefined="true"> <SimpleButton X="0" Y="0" Width="3" Height="4" Command="Common.Interrupt" Text="command:ShortText" Icon="command:BigIcon" ShowText="true" ShowIcon="true" /> </Tab>
 7. Zapisz plik pod nową nazwą w folderze ..\CustomTabs\Modeling lub ..\CustomTabs\Drawing.

  Pliki kart mają rozszerzenie nazwy pliku *.xml. Zaleca się użycie takiej samej nazwy jak nazwa karty. Na przykład MojaKarta.xml. W nazwie pliku nie jest rozróżniana wielkość liter.

  Karta zostanie dodana do wstążek trybu modelowania lub trybu rysunku zależnie od folderu, w którym się znajduje. Należy pamiętać, że w tym samym folderze może występować wiele plików kart użytkownika. Są one dodawane do wstążki jedna po drugiej. Należy pamiętać, że jeśli ten sam plik karty występuje w folderze środowiska i w folderze firmowym, wersja z folderu firmowego zastępuje wersję z folderu środowiska.

  Uwaga:

  Aby uniknąć konfliktów nazw, zaleca się, aby administratorzy poprzedzali nazwy wszystkich plików kart użytkownika nazwą firmy, a deweloperzy rozszerzeń poprzedzali nazwy wszystkich plików kart użytkownika nazwami rozszerzeń (np. MojeRozszerzenie_NazwaKarty.xml ).

 8. Jeśli karta zawiera polecenia użytkownika, skopiuj plik UserDefined.xml z folderu ..\Users\<użytkownik>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<wersja>\UI\Commands do folderu \Commands utworzonego w punkcie 1.
 9. Uruchom ponownie Tekla Structures.

  Dostosowana zakładka pojawi się na końcu wstążki.


Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej