Dystrybuowanie dostosowanych układów panelu właściwości przy użyciu foldera firmowego, projektu lub środowiska

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Dystrybuowanie dostosowanych układów panelu właściwości przy użyciu foldera firmowego, projektu lub środowiska

Administratorzy w firmie mogą dystrybuować dostosowane układy panelu właściwości wśród innych użytkowników w firmie, umieszczając plik układu panelu właściwości PropertyTemplates.xml w folderze o nazwie PropertyRepository\Templates znajdującym się w folderze projektu, firmy lub środowiska. Na przykład administratorzy firmy mogą utworzyć firmowe układy panelu właściwości i zapisać je w folderze firmowym. Te układy panelu są dostępne w interfejsie użytkownika Tekla Structures dla wszystkich użytkowników korzystających z tego samego folderu firmowego.

Uwaga:

Jeśli używasz folderu firmowego do dystrybuowania pliku PropertyTemplates.xml , musisz ustawić ścieżkę do folderu firmowego w pliku .ini. Jeśli ustawisz ścieżkę do folderu firmowego w opcji zaawansowanej XS_FIRM , plik PropertyTemplates.xml nie będzie działać prawidłowo.

Dodawanie pliku układu panelu właściwości do folderu projektu, firmy lub środowiska

  1. W oknie Edytor panelu właściwości utwórz układy panelu właściwości, które chcesz udostępnić.

    Układy panelu właściwości są zapisywane w pliku PropertyTemplates.xml w folderze ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\PropertyTemplates.

    Jeśli nie możesz znaleźć folderu, upewnij się, że masz widoczne na komputerze ukryte pliki i foldery.

  2. Utwórz folder o nazwie PropertyRepository\Templates w folderze projektu , folderze firmowym lub w folderze systemowym.
  3. Skopiuj plik PropertyTemplates.xml do folderu PropertyRepository\Templates.
  4. Uruchom ponownie Tekla Structures.

Kolejność wyszukiwania plików dostosowanych układów panelu właściwości

Plik PropertyTemplates.xml zawiera wszystkie układy panelu właściwości dla różnych typów obiektów. Należy pamiętać, że układy panelu właściwości dla różnych typów obiektów są traktowane oddzielnie. Na przykład Tekla Structures może odczytać układ panelu właściwości stalowej belki z innego położenia niż układ panelu właściwości słupa stalowego.

W przypadku zdefiniowania różnych typów obiektów w różnych folderach definicje są łączone. Jeśli ten sam typ obiektu jest różnie zdefiniowany w różnych folderach, używana jest definicja znajdująca się wyżej w kolejności wyszukiwania.

Układ panelu właściwości w folderze ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\PropertyTemplates\ ma najwyższy priorytet, a następnie Tekla Structures używa domyślnej kolejności wyszukiwania.


Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej