Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Narzędzia do rysowania zbrojenia

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Narzędzia do rysowania zbrojenia

Wymiarowanie grupy prętów

 • Zakładka Dodatkowe znaki została podzielona na dwie dodatkowe zakładki Dodatkowe znaki z przodu i Dodatkowe znaki z tyłu.

  Na każdej zakładce można określić zawartość pól Znak 1 i Znak 2.

  Grupowanie i umieszczenia znaków dla dodatkowych znaków z przodu i dodatkowych znaków z tyłu znajduje się tylko na pierwszej zakładce dodatkowych znaków.

 • Można teraz zdefiniować odstęp między znakiem 1 i znakiem 2 przy użyciu nowego ustawienia Rozstaw między znakiem1 i znakiem2 na zakładce Ustawienia zaawansowane. Na tej samej zakładce opcja Odległość następnego znaku została przesunięta do nowego obszaru Grupowanie i zmieniono jej nazwę na Rozstaw znaku grupy. Tolerancja grupy prętów została również przeniesiona do obszaru Grupowanie i zmieniono jej nazwę na Tolerancja grupowania.

 • Zmieniono nazwę metody przedstawiania długości pręta Suma wartości A B C na Suma dokładnych długości na zakładkach Znak 1Znak 3.

Oznaczenie grupy prętów

 • Na zakładce Znak 3 można teraz określić, jak obrócić tekst znaku przy użyciu nowego ustawienia Obrót znaku. Możesz obrócić tekst znaku poziomo i pionowo lub w kierunku linii znaku (domyślnie). Domyślny kierunek linii znaku został zachowany.

 • Można teraz mieć ramkę wokół elementów znaku. Należy pamiętać, że symbole, nowe linie i szkice prętów nie mogą mieć ramki.

 • Źródłowe sumy wartości A B C zostały zastąpione sumą dokładnych długości.

Szkic i oznaczenie pręta

 • Dodano nowe kolory linii (dodano brakujące opcje koloru)

 • Poprawiono opcję „m/cm” w długości segmentów

  Poprawiono błąd 0,0 cm na rysunkach

  Poprawiono konwersję na wartość Tekla Structures za pomocą wymiarów.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej