Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Usprawnienia w zestawach prętów

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Usprawnienia w zestawach prętów

Modyfikator detalu końca

Opis

Zaktualizuj pliki standardowe modyfikatora detalu końcowego ( standard.rst_edm i standard.rst_edm.more ) w swoim środowisku:

 1. Utwórz zestaw prętów > Przerwij > Wybierz zestaw prętów.
 2. Utwórz modyfikator detalu końcowego > Przerwij > Wybierz modyfikator detalu końcowego > zostanie otwarty panel Właściwości.
 3. Wprowadź odpowiednie wartości standardowe i zapisz je jako standard.
 4. Ponownie przekaż nowo utworzone pliki standardowe do środowiska.

Usprawnienia w linii podziału

Opis

Zaktualizuj plik standardu linii podziału ( standard.rst_sm ) w swoim środowisku:

 1. Utwórz zestaw prętów > Przerwij > Wybierz zestaw prętów.
 2. Utwórz linię podziału > Przerwij > Wybierz linię podziału > zostanie otwarty panel Właściwości.
 3. Wprowadź odpowiednie wartości standardowe i zapisz je jako standard.
 4. Ponownie przekaż nowo utworzone pliki standardowe do środowiska.

Atrybuty raportu dla odgięcia i zakładu

Aby utworzyć szablony raportów do raportowania tych nowych właściwości, można użyć tych atrybutów raportu odgięcia i zakładu:

 • CRANK_SIDE_START
 • CRANK_ROTATE_START
 • CRANK_STRLEN_START
 • CRANK_LENTYPE_START
 • CRANK_RATIO_START
 • CRANK_DIST_START
 • CRANK_OFFSET_START
 • LAP_SIDE_START LAP_PLACEMENT_START
 • LAP_LENGTH_START
 • CRANK_SIDE_END
 • CRANK_ROTATE_END
 • CRANK_STRLEN_END
 • CRANK_LENTYPE_END
 • CRANK_RATIO_END
 • CRANK_DIST_END
 • CRANK_OFFSET_END
 • LAP_SIDE_END
 • LAP_PLACEMENT_END
 • LAP_LENGTH_END

Atrybuty te są dostępne w raporcie w wierszach REBAR i SINGLE_REBAR.

Aktualizacja pliku bazy danych prętów

Znajdź bazę danych prętów ( rebar_database.inp ) w swoim środowisku, aby dodać nowe właściwości standardowego zakładu i odgięcia:

 • Otwórz plik rebar_database.inp swojego środowiska i zacznij dodawać wartości do pliku zgodnie z potrzebami.
 • Dodaj 5 kolumn po prawej stronie każdego wiersza. Użyj tabulatorów, aby odróżnić od siebie poszczególne wartości. Zobacz przykładowy obraz poniżej.

Nazwy kolumn (np. CrankSL ) są bez znaczenia. Wartości powinny być w odpowiedniej kolejności.

Zaokrąglenie i skok prętów zbieżnych w ustawieniach na poziomie modelu

Opis

Dowiedz się, jakie byłyby najlepsze wartości ustawień zbrojenia w danym obszarze. Znajdź je w pliku standard.opt swojego środowiska.

Powyższe wartości są definiowane w pliku następująco:

dia_option_settings.StepTaperingSingle 0.000000
dia_option_settings.StepTaperingFree 0.000000
dia_option_settings.StepTaperingIntermediate 0.000000
dia_option_settings.RoundingSingle 1.000000
dia_option_settings.RoundingFree 1.000000
dia_option_settings.RoundingIntermediate 1.000000
dia_option_settings.RoundingTypeSingle 1
dia_option_settings.RoundingTypeFree 1
dia_option_settings.RoundingTypeIntermediate 1
dia_option_settings.RoundupInSplitters 1.000000

Możesz też znaleźć pozostałe ustawienia Zbrojenia w oknie dialogowym Opcje. W razie potrzeby zmień te ustawienia w tym samym pliku:

dia_option_settings.ConcreteCoverTop 25.000000
dia_option_settings.ConcreteCoverBottom 25.000000
dia_option_settings.ConcreteCoverSides 25.000000
dia_option_settings.MinimumBarLength 0.000000
dia_option_settings.MinimumLegLength 0.000000
dia_option_settings.MinimumBarLengthType 0
dia_option_settings.MinimumLegLengthType 0

Dodawanie elementów sterujących zaokrąglaniem i skokiem prętów zbieżnych do zestawu prętów na poziomie modyfikatora właściwości

Opis

Aktualizacja pliku standardowego zestawu prętów

Zaktualizuj pliki standardowe zestawu prętów ( standard.rst standard.rst.more i standard.rst.zones ) w swoim środowisku:

 1. Utwórz zestaw prętów > Przerwij > Wybierz zestaw prętów > zostanie otwarty panel Właściwości.
 2. Wprowadź odpowiednie wartości standardowe i zapisz je jako standard.
 3. Ponownie przekaż nowo utworzone pliki standardowe do środowiska.

Aktualizacja pliku standardowego modyfikatora właściwości

Zaktualizuj pliki standardowe modyfikatora właściwości ( standard.rst_pm ) w swoim środowisku:

 1. Utwórz zestaw prętów > Przerwij > Wybierz zestaw prętów.
 2. Utwórz modyfikator właściwości > Przerwij > wybierz modyfikator właściwości > zostanie otwarty panel Właściwości.
 3. Wprowadź odpowiednie wartości standardowe i zapisz je jako standard.
 4. Ponownie przekaż nowo utworzony plik standardowy do środowiska.

W środowiskach, które nie korzystają z folderu ..\common\inp

Skopiuj plik objects_length_adjustment.inp z folderu ..\common\inp i umieść go w folderze swojego środowiska. W przeciwnym razie funkcja automatycznego stosowania zestawu prętów nie będzie działać.

IS_REBARSET_BAR

Jeśli chcesz odróżnić stare pręty zbrojeniowe od prętów w zestawie, możesz teraz skorzystać z atrybut szablonu raportu: IS_REBARSET_BAR. Wartość 1 oznacza pręty w zestawie prętów, a wartość 0 oznacza stare pręty. Ten atrybut jest dostępny w wierszach REBAR i SINGLE_REBAR.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej