Informacje o nowej wersji dla administratora: Komponenty betonowe

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Informacje o nowej wersji dla administratora: Komponenty betonowe

Osadzone kotwy (8)

Dostępne są teraz opcje kombinacji dla typu zakotwienia pręta na zakładce Punkt wejściowy.

Zautomatyzowane komponenty układu zbrojenia (51-57) i Rozkład strun zbrojenia (66)

 • W komponentach Odwrócona belka teowa - zbrojenie automatyczne (52) , Belka L - zbrojenie automatyczne (53) , Belka prostokątna - zbrojenie automatyczne (54) , Wieniec L - zbrojenie automatyczne (55) , Wieniec prostokątny - zbrojenie automatyczne (56) oraz Rozkład strun zbrojenia (66) można teraz użyć zewnętrznego pliku CSV do wczytywania strun na zakładce Rozkład strun i definiowania kodu strun na zakładce Atrybuty.

Wieniec L - zbrojenie automatyczne (55)

 • Można teraz wczytać zewnętrzny plik CSV prętów podłużnych do zdefiniowania nieograniczonej liczy prętów na zakładce Zbrojenie podłużne.

 • Można teraz kontrolować podrzędny zestaw prętów na zakładce Pręt końcowy.

Wieniec L - zbrojenie automatyczne (55), Wieniec prostokątny - zbrojenie automatyczne (56)

Można teraz określić zaawansowane właściwości haka dla grup prętów na zakładkach Strzemiona (dla 55) i Zbrojenie półki. Z powodu tych ulepszeń komponenty nie są w pełni zgodne ze starszymi wersjami.

Zbrojenie belki (63)

Można teraz wybrać opcję tworzenia dodatkowych łączy na zakładce Parametry i zdefiniować minimalną długość profilu.

Zbrojenie ławy fundamentowej (75)

Można teraz tworzyć strzemiona czterocięte jako nowy typ gięcia na zakładce Strzemiona. Można zdefiniować kształty końcowe prętów strzemion (135°, 90° lub zachodzących na siebie) oraz długości zakładu. Ustawienia prętów poprzecznych znajdują się teraz na zakładce Strzemiona , a kierunek zgięcia jest pokazywany graficznie.

Zbrojenie słupa okrągłego (82)

Można teraz tworzyć odgięte pręty zbrojeniowe zarówno u góry, jak i u dołu słupa. Wpisz wymiary odległości poziomej, pionowej i pochyłą na zakładce Pręty główne.

Zbrojenie słupa prostokątnego (83)

 • Można teraz określić obroty prętów również na dole słupa. Długość odgięcia można teraz zdefiniować za pomocą wymiaru pochylonego, jako alternatywy dla wymiaru pionowego.

 • Można teraz określić, czy wszystkie strzemiona zostaną utworzone jako pojedyncza grupa na zakładce Połączenia pośrednie.
 • Można teraz określić przerwy między grupami strzemion na zakładce Strzemiona.

Zbrojenie otworów płyt i ścian (84)

 • Można teraz zbroić istniejący otwór i zastosować offsety położenia tworzonego otworu.

 • Dostępna jest nowa zakładka Dodatkowe pręty z pełnymi opcjami kontroli prętów, w tym ich offsetów w poziomie i pionie.

Startery stopy (87)

Na nowej zakładce Otulina dolna można teraz ustawić oddzielną unikatową grubość otuliny dolej w każdej grupie prętów. Inną możliwością jest ustawienie wspólnej grubości otuliny dolnej dla wszystkich prętów narożnych i bocznych.

Siatka zbrojeniowa na powierzchni (89)

Można teraz określić indeks punktu początkowego generowania wielokąta.

Zbrojone schody betonowe (95)

Strzemiona i pręty na zakładce Pręt E mogą mieć prostokątny kształt lub mogą być równoległe do nachylonej krawędzi stopnia (jeśli nachylenie jest dozwolone).

Wspornik betonowy (110)

 • Można teraz utworzyć wycięcia na słup wokół profilu T.
 • Można teraz wybrać domyślną grubość konsoli z elementu głównego lub elementu podrzędnego.
 • Teraz za pomocą opcji Utwórz wycięcia wokół rur można określić, czy cięcia są tworzone wokół rur. Można to zrobić na zakładce Połączenie.
 • Można teraz określić offsety profili rur w kierunkach X i Y na zakładce Pręty kotwiące.

 • Można teraz użyć ustawienia Ramiona symetrycznie na zakładce Gniazdo , aby wybrać, czy gniazda jako element użytkownika mają być tworzone symetrycznie.
 • Na zakładce Parametry można teraz znajdować i przycinać dodatkowe elementy podrzędne za pomocą wyszukiwania według klas i nazw. Można również zdefiniować maksymalną szerokość elementu podrzędnego i przyciąć na tę szerokość.

Betonowa belka-belka (112)

 • Podczas definiowania neoprenu można teraz wybrać na zakładce Elementy , czy neopren jest dopasowany, aby wypełnić obszar cięcia między elementem głównym a elementem podrzędnym lub czy jest tworzony w kształcie prostokątnym.

 • Na zakładce Kotwy można teraz wybrać, czy rury są wyrównane z elementem głównym, czy z górą lub dołem elementu podrzędnego.

Narzędzie automatycznego łączenia

Można teraz ustawić długość zakładu jako wartość bezwzględną. Można teraz nadać zakładowi długość jako mnożnik średnicy.

Zbrojenie krawędzi i otworu ściany podwójnej

Na zakładce Obraz dostępny jest nowy offset grubości otuliny C3.

Dodano nowe opcje zbrojenia krawędzi i otworu (bez zbrojenia i tworzenie tylko strzemion) na zakładkach Zbrojenie i Otwór.

Siatka prętów

Można teraz osobno kontrolować minimalną długość prętów głównych i podrzędnych.

Narzędzia łączników i zakotwień prętów

Komponenty Łącznik pręta i Kotwa na końcu pręta zostały zmienione w taki sposób, że kiedy są używane z zestawami prętów, wartości UDA specyficzne dla końca są ustawiane za pomocą modyfikatorów końcowych. W przypadku zestawów prętów wartości długości gwintu właściwości modyfikatora końcowego, dodatkowa długość i typ gwintu modyfikatora końcowego są ustawione (zamiast wartości UDA definiowanych przez użytkownika).

Należy pamiętać, że aby uzyskać typ gwintowania kontrolowany przez komponenty łącznika/kotwy końca, należy dodać tę wartość do pliku RebarCoupler.Udas.dat.

Ściana podwójna i wielowarstwowa

Można teraz użyć zakładki Folia do kontrolowania pionowego i/lub poziomego podziału folii.

Układ ścian

Podczas dostosowywania zawartości zakładki UDA można teraz określić w pliku WallLayout.Udas.dat , że wartości UDA warstwy nie są zamieniane, gdy używane jest narzędzie Układ ścian - zamiana warstw. Można to zrobić, dodając NoSwap na końcu wiersza (czwarte pole): string comment j_comment NoSwap.

//
// Customized user defined attributes (UDA) for layer parts created by wall layout component
// 
// Each row shall contain 2 or 3 fields separated by tab(s) or semicolon. 
// Please note that all uda names shall be unique
//
// Field 1: The data type of the attribute. Valid values are 'distance', 'float', 'option', 'integer' and 'string'
// compatible with the actual user defined attributes as specified in objects.inp
// Field 2: UDA name. This is the name of the user defined attribute set for the layer part.
// Field 3: Label. This text is shown in the attributes dialog. It can be a translatable label (albl_) or any text.
// Field 4: 'NoSwap' if you do not want the 'Wall layout layer swapper' to swap the values. 
// 
string comment j_comment NoSwap
string USER_FIELD_1 _user_field_1
string USER_FIELD_2 _user_field_2 
string USER_FIELD_3 _user_field_3
string USER_FIELD_4 _user_field_4
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej