Tworzenie i dystrybuowanie dostosowanych konfiguracji

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Tworzenie i dystrybuowanie dostosowanych konfiguracji

Aby utworzyć dostosowane konfiguracje Tekla Structures i używać ich w różnych projektach i na różnych komputerach:

Wiele dystrybuowanych konfiguracji jest ściśle powiązanych z pracą w Tekla Structures. Instrukcje dotyczące plików konfiguracyjnych, które można dystrybuować, można znaleźć w dokumentacji każdej funkcji. Ponadto opis ogólnych zadań konfiguracji można znaleźć w sekcji:

Was this helpful?
Wstecz
Dalej