Instalacja Tekla Structures dla administratorów

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Instalacja Tekla Structures dla administratorów

Można zainstalować Tekla Structures na stacji roboczej za pomocą standardowych pakietów instalacji lub tworząc własne scentralizowane instalacje przy użyciu pakietów MSI. Można też uruchamiać Tekla Structures w środowisku wirtualnym Citrix.

Aby korzystać z Tekla Structures , należy również zainstalować serwer licencji.

Wymagania dotyczące instalacji

Trimble Identity

Usługi Tekla Online używają konta Trimble Identity do identyfikacji. Można używać konta Trimble Identity z innymi usługami Trimble, takimi jak Trimble Connect i SketchUp 3D Warehouse.

Każda organizacja ma co najmniej jedno konto administratora odpowiedzialnego za zarządzanie grupami organizacji używanymi w usługach Tekla Online. Jako administrator zarządzasz ludźmi swojej grupie organizacyjnej, tak aby mieli dostęp do potrzebnych im usług. Funkcję administratora może pełnić kilka osób w organizacji. Pierwszy użytkownik jest zapraszany przez przedstawiciela Trimble. Ta osoba otrzymuje uprawnienia administratora, a następnie jest odpowiedzialna za dodawanie innych użytkowników i administratorów stosownie do potrzeb.

Obowiązki administratora:

 • Zapraszanie pracowników do grupy użytkowników organizacji w celu dołączenia ich do w umowy serwisowej organizacji i zapewnienia im dostępu do następujących usług:
  • Tekla Model Sharing. Należy również wybrać użytkowników indywidualnych, którzy będą mogli korzystać z licencji Tekla Model Sharing organizacji i monitorować daty wygaśnięcia licencji.
  • Tekla discussion forum.
  • Dodatkowe treści w Tekla User Assistance i Tekla Warehouse.
 • Usuwanie użytkowników z grupy użytkowników organizacji, gdy przestają należeć do organizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Trimble Identity dla Tekla Online services i Zarządzanie tożsamościami Trimble i licencjami Tekla Model Sharing.

System operacyjny i zalecenia sprzętowe

Tekla Structures można zainstalować w najnowszych 64-bitowych wersjach systemów operacyjnych Windows.

Jeśli system operacyjny nie jest jedną z obsługiwanych wersji systemu Windows, instalacja zostanie anulowana. Instalacja wymaga również, aby na komputerze był zainstalowany Microsoft .NET Framework 4.5.1 lub nowszy. Instalacja .NET Framework 4.5.1 jest dołączona do pakietu instalacyjnego Tekla Structures i w razie potrzeby jest uruchamiana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zalecanego systemu operacyjnego i specyfikacji sprzętu, zobacz Tekla Structures 2018 - zalecenia sprzętowe.

Instalacja Tekla Structures

Program i środowiska Tekla Structures można pobrać z Tekla Downloads. Aby korzystać z najnowszej wersji programu, zaleca się zainstalowanie najnowszego pakietu serwisowego Tekla Structures. Pakiety serwisowe zawierają ulepszenia i poprawki najnowszej lub poprzedniej głównej wersji lub pakietu serwisowego Tekla Structures. Pakiety serwisowe są dostępne dla wszystkich użytkowników mających ważną umowę serwisową.

Note:

Aby zainstalować Tekla Structures , potrzebne są uprawnienia administratora.

Jeśli do instalowania Tekla Structures na komputerach klientów korzystasz z instalacji bezobsługowej, użytkownicy końcowi nie muszą mieć uprawnień administratora.

Kreator instalacji Tekla Structures zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalacja Tekla Structures.

Instalacja bezobsługowa Tekla Structures

Instalacja bezobsługowa Tekla Structures w sieci firmowej oszczędza czas w dużych przedsiębiorstwach, które mają wielu użytkowników Tekla Structures.

Instalacja bezobsługowa umożliwia niezauważalne instalowanie Tekla Structures w tle, ponieważ w trakcie instalacji użytkownicy nie widzą jej okien dialogowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji bezobsługowej, zobacz Bezobsługowa dystrybucja Tekla Structures2018.

Instalacja w środowisku wirtualnym

Można też uruchamiać Tekla Structures w środowisku wirtualnym Citrix. Wirtualizacja aplikacji pulpitu umożliwia użytkownikom uruchamianie oprogramowania z serwera Citrix w sieci bez zainstalowanego lokalnie oprogramowania Tekla Structures na stacji roboczej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji wirtualnych, zobacz Korzystanie z Tekla Structures za pomocą aplikacji i wirtualizacji pulpitu.

Instalowanie serwera licencji

System licencjonowania FlexNet

Tekla Structures korzysta z dostarczanego przez firmę Flexera Software systemu licencjonowania FlexNet Publisher License Management (FlexNet). System licencjonowania FlexNet jest oparty na aktywacji, co oznacza, że blokady sprzętowe ani hasła nie są wymagane. Zamiast tego używany jest system uprawnień przejściowych, w którym licencje są przechowywane na serwerze licencji.

Jeśli używasz tylko jednej licencji Tekla Structures , możesz zainstalować serwer licencji na tym samym komputerze co Tekla Structures. W efekcie program będzie dostępny na tej konkretnej stacji roboczej. W środowisku z wieloma licencjami i użytkownikami można zainstalować serwer licencji w sieci firmowej, co pozwala na bardziej elastyczne wykorzystanie licencji stosownie do potrzeb.

Gdy użytkownik uruchomi Tekla Structures , program szuka dostępnej licencji na serwerze licencji i używa jej. Gdy użytkownik zamknie Tekla Structures , licencja staje się dostępna dla innych użytkowników połączonych z tym samym serwerem licencji. W trybie offline użytkownik może wypożyczyć licencję z serwera i zwrócić ją później.

Aby sprawdzić, której wersji serwera licencji należy używać z bieżącą wersją Tekla Structures , zobacz podrozdział Której wersji serwera licencyjnego należy użyć.

Aby rozpocząć korzystanie z systemu licencjonowania opartego na aktywacji, należy wykonać następujące czynności, zanim użytkownicy będą mogli rozpocząć korzystanie z Tekla Structures.

 • Zainstalowanie i skonfigurowanie serwera licencji na komputerze.
 • Zapisanie certyfikatu uprawnień i aktywowanie licencji.
 • Połączenie każdego komputera klienta z programem Tekla Structures z serwerem licencji.
Note:

Przechowuj kopie zapasowe uprawnień do licencji w miejscu bezpiecznym.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale System licencjonowania Tekla Structures.

System operacyjny

Serwer używany jako serwer licencji Tekla Structures nie musi być bardzo szybki ani charakteryzować się maksymalną wydajnością. Jednakże ważne są niezawodność sprzętu serwera oraz dbanie o należyte utrzymanie systemu serwera. Zobacz Tekla Structures 2018 - zalecenia sprzętowe , aby uzyskać informacje na temat systemów operacyjnych i platform maszyn wirtualnych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania serwera licencji, zobacz Instalowanie serwera licencyjnego Tekla Structures i Lista kontrolna administratora serwera licencyjnego Tekla Structures.

Przydatne Informacje na temat systemu FlexNet można znaleźć w dokumentach dołączonych do instalacji i na stronie Tekla Downloads. Dostępne są następujące materiały wprowadzające:

 • Dokument FlexNet License Administration Guide (Podręcznik administrowania licencjami w systemie FlexNet) firmy Flexera Software to ogólny podręcznik, w którym znajdują się np. instrukcje tworzenia grup użytkowników i zarządzania uprawnieniami dostępu:
  • C:\TeklaStructures\License\Server\fnp_LicAdmin.pdf
  • C:\TeklaStructures\License\Server\LicenseAdministration.pdf

Używanie wielu serwerów licencji w jednej firmie

Można podzielić pulę licencji na kilka serwerów w firmie użytkownika. Firma może mieć biura w wielu miastach, a każde biuro może mieć własny serwer licencji. Można też rozdzielić pulę licencji, jeśli występują przestoje serwera.

Można na przykład podzielić uprawnienia do licencji na dwa serwery, aktywując po prostu jedną połowę licencji na jednym serwerze, a drugą na innym. W ten sposób, jeśli nastąpi przerwa serwisowa jednego z serwerów, można powiadomić użytkowników, aby uzyskiwali licencje z drugiego serwera.

Można również skonfigurować Tekla Structures do szukania licencji na kilku serwerach:

 1. W Tekla Structures otwórz model i kliknij Plik > Ustawienia > Zmień serwer licencji.
 2. W polu Adres serwera podaj adresy port@host serwerów licencji rozdzielone średnikami (;).
 3. Kliknij OK.

  Aktualizacje zostaną przeprowadzone po następnym uruchomieniu programu Tekla Structures.

Note:

Wprowadzenie kilku serwerów licencji może spowodować spowolnienie uruchamiania programu Tekla Structures. Dlatego nie zaleca się wprowadzania więcej niż dwóch serwerów w oknie dialogowym Połączenie z serwerem licencji.

Monitorowanie wykorzystania licencji

Można monitorować wykorzystanie programu Tekla Structures w firmie na podstawie informacji o licencjonowaniu. Narzędzie do monitorowania wykorzystania licencji nazywa się LMTOOLS i jest dostarczane z serwerem licencji Tekla Structures. Obszar statystyk serwera licencji na zakładce Statistics zawiera informacje na temat wykorzystania licencji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Opcje i ustawienia narzędzia Tekla Structures License Administration Tool.

Aby wyświetlić, które licencje są obecnie w użyciu, należy mieć uprawnienia administratora i wykonać następujące kroki na serwerze licencji:

 1. Przejdź do  Tekla Structures Licensing > LMTOOLS  za pośrednictwem menu  Start  lub  ekranu startowego zależnie od używanego systemu operacyjnego Windows. 
 2. Na zakładce Utilities określ serwer licencji, który chcesz monitorować. Wpisz tekla w polu Vendor Name oraz określenie serwera licencji port@host w polu Path.
 3. Kliknij Override Path.
 4. Na zakładce Server Status kliknij Perform Status Enquiry. Pojawi się lista zawierająca informacje, ile licencji i jakie konfiguracje są aktywowane na serwerze, oraz ile licencji znajduje się w użyciu w chwili zapytania.

Funkcja zapytania o stan używa skrótów konfiguracji Tekla Structures. Opis skrótów można znaleźć w certyfikacie uprawnień oraz w aplikacji Tekla Structures License Administration Tool.

Aby uzyskać pełny opis składni zapytania o stan, zobacz Opcje i ustawienia narzędzia LMTOOLS używane do licencjonowania Tekla Structures.

Serwer multi-user Tekla Structures

Tryb multi-user umożliwia równoczesny dostęp kilku użytkowników do tego samego modelu. Tryb ten jest odpowiedni dla lokalnych zespołów w przypadku projektów realizowanych przez członków zespołu, którzy znajdują się w jednym miejscu, ale niekoniecznie mają połączenie internetowe.

Jeśli firma bierze udział w zewnętrznych projektach lub wielu użytkowników w firmie pracuje z różnych lokalizacji z tym samym modelem, zaleca się używanie Tekla Model Sharing. Za pomocą Tekla Model Sharing użytkownicy w firmie mogą pracować z tym samym udostępnionym modelem, w trybie offline, z wysoką wydajnością oraz synchronizować zmiany ze zmianami wprowadzonymi przez innych członków zespołu, nawet w sieci o niskiej przepustowości. Tekla Model Sharing wymaga osobnej subskrypcji. Do wyświetlania modeli udostępnionych firmy i zarządzaniami nimi służy narzędzie Management Console do Tekla Model Sharing.

Model multi-user zawiera pojedynczy model główny. Każdy użytkownik może uzyskać dostęp do tego modelu i otworzyć własny widok lokalny modelu. Widoki lokalne są nazywane modelem roboczym. Wszelkie zmiany, jakie użytkownik wprowadza do swojego modelu roboczego, są lokalne i niewidoczne dla innych użytkowników do czasu, gdy użytkownik zapisze model roboczy w modelu głównym. System multi-user może obejmować kilka komputerów klientów, na których użytkownicy pracują na swoich modelach roboczych. Model główny może się znajdować w dowolnym miejscu w sieci, w tym także na dowolnym z komputerów klientów.

System multi-user Tekla Structures działa w wewnętrznej sieci organizacji korzystającej ze standardowego protokołu TCP/IP i obejmuje:

 • Komputer serwera multi-user Tekla Structures z działającą aplikacją xs_server.exe (uruchomionym przez narzędzie AlwaysUp )
 • Komputer serwera plików, który zawiera model główny
 • Komputery klientów, na których uruchomiony jest program Tekla Structures

Poniższa ilustracja przedstawia jedną z możliwych konfiguracji systemu multi-user.

Serwer multi-user jest osobną instalacją dostępną w Tekla Downloads.

Aby uzyskać wskazówki na temat instalowania serwera multi-user i na temat uruchamiania serwera multi-user jako usługi, zobacz System wielu użytkowników.

Note:

Gdy w obrębie tego samego modelu w różnych miejscach i w różnym czasie pracuje więcej niż jeden użytkownik, należy używać Tekla Model Sharing zamiast trybu multi-user.

Instalowanie pakietów .tsep

Pakiety rozszerzeń Tekla Structures , pakiety .tsep to rozszerzenia Tekla Structures lub programy instalacyjne dodatkowej zawartości środowiska. Pakiety .tsep są dostępne do pobrania z Tekla Warehouse.

Pakiety .tsep można instalować na trzy sposoby.

Instalacja bezpośrednia

 1. Kliknij dwukrotnie pobrany instalator .tsep.
 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Menedżer rozszerzeń Tekla Structures z nazwą rozszerzenia, które ma zostać zainstalowane.

  Domyślnie instalatory .tsep są otwierane za pomocą programu Menedżer rozszerzeń Tekla Structures. Niektóre instalatory .tsep są uruchamiane bezpośrednio z Tekla Warehouse przy użyciu opcji Wstaw do modelu.

 3. Wybierz wersje Tekla Structures , do których chcesz importować, i kliknij przycisk Importuj. Po następnym uruchomieniu Tekla Structures rozszerzenia zostaną automatycznie zainstalowane i wyświetlone w oknie Menedżer rozszerzeń Tekla Structures.
Note:

Jeśli instalator .tsep nie jest skonfigurowany tak, aby był domyślnie uruchamiany z programem Menedżer rozszerzeń Tekla Structures , można go skonfigurować ręcznie. Kliknij prawym przyciskiem myszy na program instalacyjny .tsep i wybierz Właściwości. W oknie Otwierany za pomocą: wybierz Zmień i przejdź do TsepFileDispatcherLauncher.

Instalacja menedżera rozszerzeń Tekla Structures

Możesz też zainstalować instalator .tsep z programu Menedżer rozszerzeń Tekla Structures w Tekla Structures.

 1. W katalogu Aplikacje i komponenty kliknij > Zarządzaj rozszerzeniami > Menedżer rozszerzeń , aby otworzyć Menedżer rozszerzeń Tekla Structures.
 2. Kliknij Import... i przejdź do lokalizacji instalatora .tsep , który chcesz zainstalować.
 3. Kliknij Otwórz.

  Zaimportowany .tsep zostanie zainstalowany przy następnym uruchomieniu Tekla Structures. Pakiet jest pokazany w oknie Menedżer rozszerzeń Tekla Structures i jest gotowy do użycia w katalogu Aplikacje i komponenty.

Instalacja bezobsługowa

Możesz przeprowadzić bezobsługową instalację pakietów .tsep na firmowych stacjach roboczych. Ta metoda jest przeznaczona dla administratorów systemu.

Domyślnie instalatory .tsep czekające na zainstalowanie są przechowywane w \ProgramData\Tekla Structures\ <wersja> \Extensions\To be installed. Aby przeprowadzić instalację bezobsługową, należy skopiować instalatory .tsep do folderu %XSDATADIR%\Extensions\To be installed. Utwórz folder \To be installed , jeśli jeszcze nie istnieje.

Po uruchomieniu, Tekla Structures sprawdzi dostępne instalatory .tsep z folderu \To be installed i automatycznie je zainstaluje. W przypadku starszej wersji tego samego pakietu rozszerzenia, zostanie ona odinstalowana przed zainstalowaniem nowej wersji. Instalacja zostanie anulowana, jeśli jest już zainstalowana ta sama lub nowsza wersja.

 • Zainstalowane instalatory .tsep są zapisane w folderze %XSDATADIR%\Extensions\Installed.
 • Nieprawidłowe instalatory .tsep są odinstalowywane i przenoszone do folderu %XSDATADIR%\Extensions\Invalid installations.
 • Anulowane instalatory .tsep są zapisywane w %XSDATADIR%\Extensions\Cancelled installations.

Kopiowanie instalatorów .tsep

Zaleca się użycie ROBOCOPY z wiersza polecenia ( cmd.exe ) do skopiowania instalatorów .tsep. Więcej informacji na temat ROBOCOPY można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft, np.

Podstawowa składnia ROBOCOPY to: robocopy <Source> <Destination> [<File>[ ...]] [<Options>]

Na przykład, aby skopiować instalatory .tsep :
robocopy "\\Server1\prod\TeklaStructures\2017\Environments_TSEP" "C:\ProgramData\Tekla Structures\2017\Extensions\To be installed" *.tsep
Polecenie uwzględni wszystkie instalatory .tsep z katalogu sieciowego \Server1 i skopiuje je do lokalnego folderu użytkownika \To be installed.

Instalacja bezobsługowa

Można odinstalowywać pakiety .tsep partiami, tworząc pusty plik bez rozszerzenia, o nazwie RemoveExtensionOnStartup w \ProgramData\Tekla Structures\ <wersja> \Extensions\Installed\[Extension_To_Be_Uninstalled]. Rozszerzenia zostaną usunięte przy następnym uruchomieniu Tekla Structures.

Aktualizacja Tekla Structures

Można zainstalować pakiety serwisowe w istniejącej instalacji Tekla Structures. Można przeprowadzić aktualizacje do nowych dodatków serwisowych bez aktualizowania istniejących licencji. Nowa wersja Tekla Structures instaluje się jako osobne wystąpienie i może istnieć na tej samej stacji roboczej z innymi wersjami Tekla Structures. Aktualizacja do nowej wersji wymaga również zaktualizowania licencji, ponieważ licencje mają najwyższą dopuszczalną wersję.

Jeśli na komputerze jest już zainstalowana starsza wersja Tekla Structures , można użyć Kreatora migracji do skopiowania ustawień osobistych do nowej wersji. Za pomocą Kreator migracji można skopiować dowolne z poniższych ustawień i wartości:

 • Plik user.ini
 • Wartości w rejestrze, takie jak:
  • Paski narzędzi
  • Okna dialogowe
  • Ogólne opcje

Gdy program Tekla Structures zostanie dostosowany, na przykład zostaną dodane lub zmienione rysunki lub szablony raportów i elementy katalogu, zdecydowanie zaleca się utworzenie folderów projektu i firmowych dla dostosowanych plików. Jest to przydatne, jeśli chcesz przechowywać pliki do użycia w przyszłość lub jeśli chcesz zachować je po zainstalowaniu nowej wersji.

Tekla Structures przy instalacji nowej wersji nie powoduje zastąpienia plików w folderach projektu i firmowych. Dostosowane pliki można zachować bez konieczności kopiowania i wklejania czy eksportowania i importowania z poprzednich wersji. Dzięki temu uaktualnianie jest szybsze i łatwiejsze. Jeśli wcześniejsze wersje Tekla Structures zostały dostosowane bez używania folderów firmowych lub projektu, konieczne będzie przeniesienie dostosowanych ustawień do następnej wersji Tekla Structures.

Przed rozpoczęciem korzystania z nowej wersji Tekla Structures należy zawsze przetestować działanie starych ustawień firmowych.

Tip:

Jeśli chcesz skopiować ustawienia w późniejszym czasie, Kreator migracji można uruchomić ręcznie, klikając dwukrotnie MigrationWizard.exe w folderze \Tekla Structures\ <wersja> \nt\bin\applications\Tekla\Migrations. Możesz wybrać wersję, z której zostaną skopiowane ustawienia i wersję, do której trafią.

Struktura folderów

Struktura folderów na komputerze lokalnym

Zobacz Foldery instalacji Tekla Structures , aby uzyskać informacje na temat konfiguracji struktury folderów na komputerze lokalnym.

Struktura folderów organizacji

Zalecamy używanie centralnego folderu plików do przechowywania plików modelu i konfiguracji ustawień specyficznych dla firmy oraz projektów. Tekla Structures odczytuje ustawienia z centralnego serwera plików. Na przykład przy uaktualnianiu do nowej wersji Tekla Structures lub aktualizowaniu logo firmy wystarczy wymienić pliki w jednym miejscu. Dzięki temu łatwiej wykonywać kopie zapasowe i przeprowadzać uaktualniania.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Tworzenie folderów projektów i folderów firmowych.

Kopia zapasowa

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku wszystkich cennych informacji i prac przechowywanych przez firmę, ważne jest też sporządzanie kopii zapasowych folderów modeli oraz ustawień firmowych i projektów. Jeśli firma dysponuje systemem sporządzania automatycznie zaplanowanych kopii zapasowych, najlepiej zaplanować sporządzanie kopii zapasowych w nocy, poza godzinami pracy, aby nie dopuścić do ewentualnych konfliktów w modelu. Należy także pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej uprawnień do licencji.

Ochrona przed wirusami

W niektórych przypadkach oprogramowanie antywirusowe powodowało problemy z zapisywaniem modeli i rysunków w folderze modelu. Te problemy mogą występować przede wszystkim wtedy, gdy model jest zapisany na dysku sieciowym. Zdecydowanie zaleca się dodanie Tekla Structures do listy bezpiecznych programów systemu antywirusowego i takie skonfigurowanie ochrony przed wirusami, aby działania w folderze modelu nie były blokowane ani skanowane.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej