Skróty przydatne do wyświetlania dzienników i raportów

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Skróty przydatne do wyświetlania dzienników i raportów

Możesz przybliżyć obiekty wybrane w raporcie lub dopasować obszar roboczy do wybranych obiektów.

Do

Procedura

Powiększenie do obiektów wybranych w raporcie

  1. Naciśnij i przytrzymaj Z.

  2. Kliknij wiersz zawierający numer ID.

    Tekla Structures powiększa do odpowiednich obiektów w aktywnym widoku modelu.

Dopasuj obszar roboczy w taki sposób, aby obejmował tylko obiekty wybrane w raporcie.

  1. Naciśnij i przytrzymaj F.

  2. Kliknij wiersz zawierający numer ID.

    Tekla Structures powiększa do odpowiednich obiektów w aktywnym widoku modelu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej