Szablony

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Szablony

Szablony to opisy form i tabel, które można uwzględnić w Tekla Structures. Szablony mogą być graficzne lub tekstowe. Szablony graficzne są wstawiane na układach rysunków, na przykład jako tabele, bloki tekstu i nagłówki rysunków. Szablony tekstowe są używane do tworzenia raportów. Zawartość pól szablonu jest wypełniana przez Tekla Structures podczas wykonywania.

Tekla Structures zawiera dużą liczbę standardowych szablonów, z których użytkownik może korzystać. Użyj Edytora szablonów, aby modyfikować istniejące szablony lub tworzyć nowe, zależnie od potrzeb. Definicje szablonów graficznych mają rozszerzenie nazwy pliku .tpl. Definicje szablonów tekstowych mają rozszerzenie nazwy pliku .rpt.

W domyślnym środowisku gotowe szablony znajdują się w następujących folderach:

Szablony tekstowe: ...\ProgramData\Tekla Structures\<wersja>\environments\default\system

Szablony graficzne: ...\ProgramData\Tekla Structures\<wersja>\environments\default\template

Przykłady

Przykład bloku tytułowego:

Przykład raportu dotyczącego zapytania:

Przykład raportu dotyczącego listy elementów:

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu szablonów, zobacz Podręcznik użytkownika Edytora szablonów lub otwórz Pomoc Edytora szablonów w narzędziu Edytor szablonów, klikając Pomoc > Treść .

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej