Wybierz obiekty, które mają się znaleźć w raporcie, za pomocą identyfikatorów GUID.

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Wybierz obiekty, które mają się znaleźć w raporcie, za pomocą identyfikatorów GUID.

Możesz wybrać obiekty, które znajdą się w raportach, za pomocą ich GUID (globally unique identifier – globalny jednoznaczny identyfikator).

 1. Utwórz szablon używany do tworzenia raportu.
  1. W menu Plik kliknij Edytory > Edytor szablonów .
  2. W edytorze szablonów kliknij Plik > Nowy .
  3. Wybierz Szablon tekstowy i kliknij OK.
  4. Dodaj wiersz dla GUID.
   • Kliknij kolejno opcje Wstaw > Komponent > Wiersz .

    Wybierz typ zawartości w wierszu i kliknij OK.

   • Kliknij Wstaw > Tekst i wpisz tekst guid: , Guid: lub GUID:. Kliknij OK.

    To umożliwia wybieranie obiektów w modelu.

   • Kliknij Wstaw > pole Wartość . Kliknij punkt, aby zdefiniować położenie pola w wierszu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz atrybut z monitem o wybranie atrybutu dla pola wartości.

    Wybierz atrybut GUID i kliknij OK.

  5. Dodaj wymaganą liczbę innych wierszy w szablonie.
  6. Kliknij Plik > Zapisz jako .

   Wpisz nazwę szablonu i przejdź do folderu ..\environment\<twoje_środowisko>\template. Użyj rozszerzenia nazwy pliku .rpt.

 2. Utwórz raport na podstawie zapisanego szablonu raportu.
  1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Raporty.
  2. Wybierz utworzony szablon raportu z listy.
  3. Kliknij Utwórz ze wszystkich.

   Tekla Structures wyświetla raport.

 3. Kliknij wiersz zawierający numer GUID w raporcie.

  Tekla Structures wybiera odpowiedni obiekt w widoku aktywnego modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej