Utwórz szablon

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Utwórz szablon

 1. W menu Plik kliknij Edytory > Edytor szablonów .
 2. W edytorze szablonów kliknij Plik > Nowy.
 3. Wybierz typ szablonu i kliknij przycisk OK. Tworzony jest nowy pusty szablon.
 4. Dodaj nowe wiersze w szablonie.
  1. Kliknij Wstaw > Komponent > Wiersz , aby dodać nowy wiersz.
  2. Wybierz typ zawartości w wierszu i kliknij OK.
  3. Powtórz czynności opisane w punktach a–b dla każdego nowego wiersza.
 5. Dodaj pola wartości, aby uzyskać żądane dane z bazy danych Tekla Structures.
  1. Kliknij Wstaw > pole Wartość .
  2. Kliknij punkt, aby zdefiniować położenie pola w wierszu.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz atrybut z monitem o wybranie atrybutu dla pola wartości.

  3. Wybierz atrybut i kliknij OK.
  4. Powtórz czynności opisane w punktach a–c dla każdego pola wartości.
 6. Zapisz szablon.
  1. Kliknij Plik > Zapisz jako.
  2. Przejdź do folderu szablonów ..\environment\<twoje_środowisko>\template.
  3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.
  4. Kliknij przycisk OK.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej