Informacje o wersji Tekla Structures 2018

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Informacje o wersji Tekla Structures 2018

Tekla Structures 2018 - zapraszamy!

Dodatki Service pack

Skorzystaj z poniższych łączy, aby uzyskać informacje na temat poprawek wprowadzonych w każdej dostępnej wersji dodatku service pack:

Kompatybilność

Sugerujemy dokończenie wszystkich modeli przy użyciu bieżącej wersji Tekla Structures.

Ta wersja nie jest wstecznie kompatybilna. Po utworzeniu lub zapisaniu modelu w Tekla Structures 2018 nie można go otworzyć w starszych wersjach z powodu różnic baz danych.

Tekla Structures 2018 można zainstalować wyłącznie w 64-bitowych wersjach systemów operacyjnych Windows.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tekla Structures 2018 - zalecenia sprzętowe.

Tekla Structures 2018 wymaga serwera licencji Tekla Structures License Server 2017 lub nowszej. Aby sprawdzić, której wersji serwera licencji należy używać z bieżącą wersją Tekla Structures , zobacz Której wersji serwera licencyjnego należy użyć.

Informacje dla administratora

Użytkownicy zaawansowani powinni zapoznać się z informacjami dotyczącymi nowej wersji dla administratora do Tekla Structures, aby uzyskać informacje na temat stosowania dodatkowych dostosowań dostępnych w tej wersji.

Uwagi lokalizacyjne

Zmiany specyficzne dla środowiska wyjaśniono w Uwagi lokalizacyjne dotyczące wersji.

Informacje o wersji dla Tekla Open API

Uwagi dotyczące nowej wersji Tekla Open API można znaleźć w Tekla Developer Center.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej