Otwórz model

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Otwórz model

W danej chwili może być otwarty tylko jeden model. W przypadku otwarcia modelu, gdy inny jest już otwarty, Tekla Structures wyświetli monit o zapisanie modelu, który został otwarty jako pierwszy.

 1. W menu Plik kliknij: Otwórz.
  • Aby otworzyć ostatnio używany model, kliknij Ostatnie.
  • Aby otworzyć istniejący model, kliknij Wszystkie modele.

   Aby wyszukać modele w innym folderze, kliknij Przeglądaj.

  • Aby otworzyć model, który został udostępniony za pomocą Tekla Model Sharing , kliknij Przeglądaj udostępnione modele.

  Aby posortować modele według nazwy, daty lub typu, kliknij tytuły kolumn.

  W przypadku gdy modele są posortowane alfabetycznie według nazw, można je wybierać przy pomocy klawiatury. Przykładowo po wpisaniu litery N Tekla Structures zaznaczy pierwszy model o nazwie zaczynającej się na literę N.

 2. Kliknij Otwórz.

  Jeśli w modelu nie są wyświetlane widoki , Tekla Structures wyświetli monit o wybranie widoku.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej