Sekwencje

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Sekwencje

Za pomocą narzędzia Sekwencje nadaj sekwencjom nazwy i przypisz numery przyrostowe do elementów.

Można zdefiniować kilka sekwencji przeznaczonych do różnych celów, a element może należeć do kilku sekwencji jednocześnie. Można na przykład zdefiniować kolejność montażu elementów, tworząc plany montażu.

Sekwencje przypisze numer sekwencji do atrybutu użytkownika elementu. Nazwa sekwencji wprowadzona w oknie dialogowym Właściwości sekwencji to nazwa atrybutu użytkownika określona w pliku objects.inp.

Ograniczenia

Sekwencje nie działa w przypadku obiektów znajdujących się w modelu referencyjnym.

Tworzenie sekwencji

Za pomocą narzędzia Sekwencje można przypisać numery sekwencji do elementów. Aby wyświetlić i zmodyfikować numery sekwencji w późniejszym czasie, najpierw należy utworzyć atrybut użytkownika, do którego zostaną przypisane numery sekwencji.

 1. Utwórz atrybut użytkownika, do którego przypiszesz numery sekwencji.
  1. Otwórz plik objects.inp w dowolnym standardowym edytorze tekstu.
  2. W sekcji Part attributes dodaj nowy atrybut użytkownika.

   Wartością value_type musi być integer , a wartością field_format musi być %d.

   Przykład:

   attribute("MY_INFO_1", "My Info 1", integer, "%d", no, none, "0.0", "0.0")

  3. Zapisz plik.
  4. Uruchom ponownie Tekla Structures.
 2. Na karcie Zarządzaj kliknij Sekwencje.
 3. Wprowadź nazwę sekwencji. Użyj dokładnie takiej samej nazwy jak w pliku objects.inp.

  Przykład: MY_INFO_1.

 4. Kliknij Zastosuj.
 5. Wybierz elementy, które chcesz uwzględnić w sekwencji.

  Pierwszy element otrzyma numer sekwencji 1, drugi numer sekwencji 2 itd.

  Jeśli wybierzesz element już uwzględniony w sekwencji, w Tekla Structures zostanie wyświetlony monit, czy chcesz zastąpić istniejący numer. Jeśli klikniesz Tak , Tekla Structures przypisze elementowi kolejny dostępny numer.

 6. Aby zakończyć dodawanie elementów do sekwencji, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Przerwij lub naciśnij klawisz Esc.

Dodawanie elementów do sekwencji

Nowe elementy można dodać na końcu istniejącej sekwencji. Jeśli sekwencja ulegnie zmianie, należy przedefiniować całą sekwencję.

 1. Na karcie Zarządzaj kliknij Sekwencje.
 2. Wybierz nazwę sekwencji z listy.
 3. Kliknij OK lub Zastosuj.
 4. Wybierz elementy, które chcesz dodać do sekwencji.
 5. Aby zakończyć dodawanie elementów do sekwencji, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Przerwij lub naciśnij klawisz Esc.

Sprawdzanie sekwencji elementu

Nazwę sekwencji i numer elementu można sprawdzić za pomocą narzędzia Zbadaj obiekt.

 1. Na wstążce kliknij Zbadaj obiekt .
 2. Wybierz element.

  Tekla Structures wyświetli właściwości elementu. Nazwa i numer sekwencji są wyświetlane w sekcji Więcej. Przykład:

Modyfikowanie numeru sekwencji elementu

Za pomocą narzędzia Sekwencje można zmienić numer sekwencji przypisany do elementu.

Przed rozpoczęciem przypisz numer sekwencji do atrybutu użytkownika elementu.

 1. Kliknij dwukrotnie element, aby otworzyć właściwości elementu w panelu właściwości.
 2. Kliknij Więcej.

  Aktualny numer sekwencji zostanie wyświetlony obok atrybutu użytkownika, do którego został przypisany numer sekwencji. Przykład: MY_INFO_1.

 3. Zmień numer sekwencji.
 4. Kliknij Zmień.

Usuwanie sekwencji

Sekwencję utworzoną za pomocą narzędzia Sekwencje można usunąć.

 1. Na karcie Zarządzaj kliknij Sekwencje.
 2. Wybierz nazwę sekwencji z listy.
 3. Kliknij Usuń , a następnie kliknij Tak.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej