Otwieranie, tworzenie i zapisywanie modeli 3D

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Otwieranie, tworzenie i zapisywanie modeli 3D

Za pomocą Tekla Structures można tworzyć modele 3D bogate w informacje o wszystkich konstrukcjach i materiałach. Model zawiera wszystkie informacje wymagane do wykonania i wzniesienia konstrukcji: geometrię i wymiary elementów, profile, materiały itd.

Dane wyjściowe modelu

Model 3D jest również pojedynczym źródłem informacji wykorzystywanych w rysunkach i innych danych wyjściowych, takich jak raporty oraz pliki danych NC. Dzięki temu informacje na rysunkach i w raportach są zawsze aktualne, ponieważ reagują na zmiany w modelu.

Współpraca

Korzystając z trybu wielu użytkowników lub usługi Tekla Model Sharing , można prowadzić wspólną pracę nad modelem.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej