Której wersji serwera licencyjnego należy użyć

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Której wersji serwera licencyjnego należy użyć

W poniższej tabeli znajdują się informacje, której wersji serwera licencyjnego należy używać z bieżącą wersją Tekla Structures. Należy też sprawdzić, czy nie trzeba przeprowadzić uaktualnienia do nowego dodatku service pack lub progress release.

Wersja Tekla StructuresLicense Server 2016 SP1License Server 2017 lub nowszej

2018

 

2017i - wszystkie wersje

 

2017 - wszystkie wersje

2016i - wszystkie wersje

2016 SP5/PR5 lub nowsza

2016 do SP4/PR4

Uaktualnić do 2016 SP5/PR5 lub nowszej

21.1 SR7 lub nowsza

21.1 do SR6

Uaktualnić do 21.1 SR7 lub nowszej

21.1 wszystkie wersje PV

21.0 lub starsza

Instrukcje instalowania serwera licencyjnego można znaleźć w podrozdziale Instalowanie serwera licencyjnego Tekla Structures.


Was this helpful?
Wstecz
Dalej