Aktywowanie licencji Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Aktywowanie licencji Tekla Structures

Aby korzystać z licencji, należy je aktywować na serwerze licencyjnym. Po aktywowaniu licencji serwer licencyjny kontaktuje się z serwerem aktywacji w firmie Trimble Solutions, a uprawnienia do licencji są przenoszone na serwer licencyjny w firmie użytkownika lub w przypadku pojedynczego użytkownika - na jego komputer. Do aktywowania licencji służy narzędzie Tekla Structures License Administration Tool. Aby aktywować licencje niezbędne jest posiadanie certyfikatu uprawnień.

Przy aktywowaniu licencji należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Jeśli serwer licencyjny jest zainstalowany na tym samym komputerze, na którym znajduje się Tekla Structures , licencje aktywuje użytkownik.

  • Jeśli serwer licencyjny jest zainstalowany na osobnym komputerze-serwerze, to administrator aktywuje licencje, przyznaje użytkownikom uprawnienia do korzystania z aktywowanych licencji i dostarcza im wszystkie niezbędne informacje.

  • Nie trzeba aktywować wszystkich licencji jednocześnie. Część licencji można aktywować teraz, a część później, np. na jakimś innym komputerze. Różne konfiguracje oraz różne wersje trzeba aktywować oddzielnie.

  • Do aktywowania licencji niezbędne jest połączenie internetowe, ponieważ serwer licencyjny w firmie użytkownika musi połączyć się z serwerem aktywacji w firmie Trimble Solutions.

  • Trzeba zdecydować, czy serwer licencyjny ma być powiadamiany o zmianach w licencjach ręcznie, czy automatycznie. W przypadku użycia innego narzędzia do administrowania licencjami i serwerem licencyjnym systemu FlexNet, np. FlexNet Manager, nie należy korzystać z funkcji automatycznego powiadamiania.

Certyfikat uprawnień EntitlementCertificate.html

  • Musisz zapisać certyfikat licencji Tekla Structures wysłany pocztą e-mail do osoby w Twojej organizacji, która kupiła licencję lub została wyznaczona jako osoba do kontaktów. Certyfikat zawiera informacje odnośnie konfiguracji, liczby i ID aktywacji licencji Tekla Structures , do korzystania z których użytkownik ma uprawnienia. ID aktywacji umożliwia przenoszenie uprawnień do licencji. Przed aktywacją jakichkolwiek licencji musisz pobrać plik certyfikatu EntitlementCertificate.html z wiadomości e-mail do folderu ..\TeklaStructures\License\Server. Zawartość certyfikatu uprawnień można otworzyć w narzędziu Tekla Structures License Administration Tool i aktywować licencje.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej