Korzystanie z licencji Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Korzystanie z licencji Tekla Structures

Aby korzystać z serwera licencyjnego Tekla Structures, należy wykonać następujące czynności:

Instalowanie serwera licencyjnego Tekla StructuresZapisywanie certyfikatu uprawnień do korzystania z licencji Tekla StructuresAktywowanie licencji Tekla StructuresNawiązywanie przez Tekla Structures połączenia z serwerem licencyjnym
  1. Instalowanie serwera licencyjnego Tekla Structures

  2. Zapisywanie certyfikatu uprawnień do korzystania z licencji Tekla Structures

  3. Aktywowanie licencji Tekla Structures

  4. Nawiązywanie przez Tekla Structures połączenia z serwerem licencyjnym

Uwaga:

Przy konfigurowaniu serwera licencyjnego Tekla Structures może być też konieczne skonfigurowanie ustawień zapory sieciowej, aby program Tekla Structures mógł się łączyć z serwerem licencyjnym. Więcej informacji na temat konfigurowania zapory sieciowej można znaleźć w podrozdziale Zezwalanie serwerowi licencyjnemu Tekla Structures na wykonywanie działań poprzez Zaporę systemu Windows.

W przypadku problemów więcej informacji można znaleźć w podrozdziale Rozwiązywanie problemów z licencjonowaniem Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej