Uprawnienia niezbędne do wykonywania przez administratora zadań związanych z licencjonowaniem Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Uprawnienia niezbędne do wykonywania przez administratora zadań związanych z licencjonowaniem Tekla Structures

Uprawnienia administratora systemu Windows są niezbędne do zainstalowania serwera licencyjnego i zarządzania nim. Niektóre aplikacje również muszą być uruchamiane z uprawnieniami administratora. Zależy to od wersji systemu Windows, z której się korzysta.

  • W systemach Windows 7 , Windows 8/8.1 i Windows 10 należy zalogować się jako administrator. W niektórych przypadkach trzeba uruchamiać aplikacje, mając uprawnienia administratora. Aby to zrobić, należy przejść do folderu zawierającego aplikację, kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać polecenie Uruchom jako administrator.

  • W systemie Windows Server należy się zalogować jako administrator. W niektórych przypadkach trzeba uruchamiać aplikacje, mając nieograniczone uprawnienia. Aby to zrobić, należy kliknąć aplikację prawym przyciskiem myszy, wybrać Uruchom jako i usunąć zaznaczenie pola wyboru Uruchom ten program z ograniczonym dostępem.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej