Zwracanie wypożyczonej licencji Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Zwracanie wypożyczonej licencji Tekla Structures

Gdy wypożyczona licencja jest już niepotrzebna, należy ją zwrócić. Jest to etap 3 podczas czynności Wypożyczanie licencji Tekla Structures w trybie offline.

Instalowanie i konfigurowanie narzędzia Tekla Structures License Borrow Tool do wypożyczania licencjiWypożyczanie licencji programu Tekla StructuresZwracanie wypożyczonej licencji Tekla Structures

Wypożyczona licencja staje się automatycznie dostępna na serwerze licencyjnym następnego dnia po dacie wygaśnięcia okresu wypożyczenia. Wygasłą licencję trzeba jednak zwrócić na serwer licencyjny, aby zaktualizować zawartość obszaru Wypożyczone Licencje w narzędziu Tekla Structures License Borrow Tool. Wypożyczoną licencję można zwrócić w dowolnym czasie.

Aby zwrócić wypożyczoną licencję:

  1. Połącz swój komputer z siecią, w której może on nawiązać połączenie z serwerem licencyjnym.
  2. Zamknij Tekla Structures.
  3. Przejdź do Wypożyczenie licencji Tekla Structures > Tekla Structures License Borrow Tool przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
  4. W obszarze Wypożyczone Licencje zaznacz pole wyboru Zwrot , aby wybrać licencję do zwrócenia.
  5. Kliknij przycisk Zwrot.

Po udanym zwróceniu licencji nastąpi zaktualizowanie zawartości obszaru Wypożyczone Licencje.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej