Zwracanie wypożyczonej licencji Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Zwracanie wypożyczonej licencji Tekla Structures

Wypożyczoną licencję można zwrócić na serwer licencyjny Tekla Structures przed datą wygaśnięcia okresu wypożyczenia.

Wypożyczona licencja staje się automatycznie dostępna na serwerze licencyjnym następnego dnia po dacie wygaśnięcia okresu wypożyczenia.

Jednak zawartość obszaru Wypożyczone Licencje w aplikacji Tekla Structures License Borrow Tool nie jest aktualizowana automatycznie. Licencję należy zwrócić na serwer o nazwie identycznej z serwerem, z którego wypożyczono licencję. Zaleca się, aby zawsze zwracać wygasłe licencje, z których wypożyczenia chce się zrezygnować.

Aby zwrócić wypożyczoną licencję Tekla Structures :

  1. Upewnij się, że Twój komputer ma połączenie z serwerem licencyjnym.
  2. Zamknij Tekla Structures.
  3. Przejdź do Wypożyczenie licencji Tekla Structures > Tekla Structures License Borrow Tool przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
  4. W obszarze Wypożyczone Licencje zaznacz pole wyboru Zwrot , aby wybrać licencję do zwrócenia.
  5. Kliknij przycisk Zwrot , aby zwrócić licencję.

    Po udanym zwróceniu licencji nastąpi zaktualizowanie zawartości obszaru Wypożyczone Licencje.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej