Naprawianie licencji Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Naprawianie licencji Tekla Structures

Jeśli licencje przestaną być zaufane lub zostaną wyłączone, nie będzie można z nich korzystać i konieczna stanie się ich naprawa.

Status zaufania licencji jest podawany w narzędziu Tekla Structures License Administration Tool w obszarze Aktywowane Licencje. Jeśli symbol statusu zaufania ma kolor zielony oznacza to, że informacje są zaufane, natomiast symbol czerwony oznacza, że informacje nie są zaufane.

Ostrzeżenie:

Z powodów technicznych i ze względów bezpieczeństwa daną licencję można naprawiać tylko ograniczoną liczbę razy, która wynosi obecnie 2 razy rocznie. Dlatego ważne jest powiadamianie lokalnego przedstawiciela Tekla Structures o przeprowadzonych naprawach licencji oraz liczenie napraw.

Możliwe są następujące statusy:

 • Czerwony symbol H ( Host ) oznacza, że serwer został przeniesiony z innego komputera lub nastąpiła poważna zmiana konfiguracji sprzętowej komputera.

  Status zaufania Hosta dla licencji, gdy nie jest zaufany:

  Uwaga:

  Licencji, które mają niezaufany status zaufania Hosta , nie można naprawić.

 • Czerwony symbol T ( Czas ) oznacza, że manipulowano przy zegarze systemowym.

  Status zaufania Czasu dla licencji, gdy nie jest zaufany:

 • Czerwony symbol R ( Przywrócenie ) oznacza, że licencja została uzyskana z kopii zapasowej.

  Status zaufania Przywrócenia dla licencji, gdy nie jest zaufany:

Aby naprawić licencję Tekla Structures :

 1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > Tekla Structures License Administration Tool przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.

  Aktywowane licencje są widoczne w obszarze Aktywowane Licencje.

 2. Kliknij Napraw.

  Serwer licencyjny skontaktuje się z serwerem aktywacji w firmie Trimble Solutions. Po udanej naprawie licencji jej status zaufania zostaje zaktualizowany w oknie dialogowym Tekla Structures License Administration Tool.

Więcej informacji na temat stanu aktywowanych licencji w zaufanym magazynie można znaleźć w następujących artykułach pomocy technicznej na stronach Tekla User Assistance:

Sprawdzanie stanu aktywowanych licencji w zaufanym magazynie

Sprawdzanie stanu aktywowanych licencji w zaufanym magazynie (łącznie z informacjami o wypożyczaniu)

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej